Aanbevelen:
30-10-2014

Kurz notiert - TR-069 - Een protocol met vele voordelen

Kurz notiert

TR-069 - Een protocol met vele voordelen

FRITZ!Box biedt een groot aantal verschillende functies, om voor alle gebruikers een even eenvoudig gebruik te kunnen garanderen. Naast de grafische interface in de browser met vele instellingsmogelijkheden voor technisch ervaren gebruikers behoort hiertoe ook het protocol TR-069.

Vereenvoudigd gebruik

TR-069 is geïmplementeerd om veilige communicatie tussen het eindapparaat en de internetprovider mogelijk te maken. Hierdoor kunnen precies die gebruikers die minder technisch zijn aangelegd beter en eenvoudiger worden begeleid door de provider.

Eenvoudigere installatie van de eindapparaten

Zo is het voor providers mogelijk om via TR-069 de configuratie die nodig is voor het gebruik in het eigen netwerk op afstand uit te voeren, zonder dat men de gebruiker deze taak hoeft toe te vertrouwen of een technicus hoeft te sturen. Met actief TR-069 kan de provider de oorspronkelijke instellingen van het eindapparaat herstellen, firmware-upgrades uitvoeren en snel op veiligheidsproblemen reageren – zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen. 

Onmiddellijke support van de provider

Door TR-069 communiceert de FRITZ!Box met de automatic configuration server (ACS) van de betreffende provider. In geval van support kan een technische medewerker op afstand via dit protocol de status van de verbinding controleren, logbestanden analyseren en de configuratie overeenkomstig aanpassen. Op deze manier kunnen storingen aan de router veel sneller worden verholpen.

In FRITZ!OS 6.20 optioneel uitschakelbaar

Indien jouw internetaanbieder gebruik maakt van TR-069, kun je in FRITZ!OS onder het punt Internet/Account Information/Provider services in meerdere stappen vastleggen hoe je apparaat gebruik moet maken van TR-069. Houd er rekening mee dat deze optie mogelijk bij aanbieders die FRITZ!Box als huurtoestel ter beschikking stellen niet kan worden geselecteerd.

Strenge veiligheidsmechanismen

Bij TR-069 zijn strenge veiligheidsmechanismen actief om een beveiligde communicatie tussen de FRITZ!Box en ACS te garanderen. De versleuteling van de communicatie met https maakt al deel uit van de norm TR-069. De echtheid van de server wordt, zoals bij online-banking, gecontroleerd met een digitaal certificaat. De FRITZ!Box heeft als bijzonder kenmerk dat opgeslagen toegangsgegevens niet via TR-069 kunnen worden uitgelezen.  

De door AVM aangeboden auto-update-functie vanaf FRITZ!OS 6.20 functioneert onafhankelijk van TR-069.