Nieuws van FRITZ! - Bescherm je apparaten tegen bliksemschade

Nieuws van FRITZ!

Bescherm je apparaten tegen bliksemschade

Gemiddeld registreren meteorologen jaarlijks ongeveer vier miljoen bliksems in Europa. De meeste onweersbuien komen voor van mei tot september. Bij een hevig onweer razen de lichtbogen met halve lichtsnelheid door de lucht en verhitten deze in het bliksemkanaal tot een ongelooflijk hoge temperatuur van 20.000 graden Celsius. Dat is maar liefst vier maal de oppervlaktetemperatuur van de zon.

In de onweerszone ontstaan spanningsschommelingen van meerdere 100.000 volt, die in de omgeving ook kunnen inwerken op het stroomnet en de verbinding met het telefoonnet en het internet (bijv. via de DSL-aansluiting). De overspanning die zo ontstaat kan ook schade veroorzaken aan de apparaten die op stroom- of communicatienetwerken zijn aangesloten.

FRITZ!Box met geïntegreerde spanningsbeveiliging

Bij de FRITZ!Box-modellen is een beveiliging tegen overspanning in het ontwerp geïntegreerd. Het testen van deze functie maakt deel uit van de intensieve controles die elke FRITZ!Box ondergaat. Desondanks bestaat er geen absolute bescherming tegen de mogelijke effecten van onweer met bliksem op de omgeving. Afhankelijk van het soort overspanning kunnen de FRITZ!Box zelf of via LAN of USB aangesloten apparaten beschadigd raken.

Zo bescherm je de FRITZ!Box

  • Houd via een portal voor onweerswaarschuwingen in de gaten of voor jouw regio onweer wordt voorspeld.
  • De belangrijkste maatregel: koppel bij onweer of voor het verlaten van je woning de verbinding van de FRITZ!Box met de DSL-aansluiting los.
  • Bovendien trek je best de telefoon- en stroomstekkers uit. Ook het tv-toestel en de computer koppel je best van de stroom los.
  • Als je een meervoudige contactdoos van de stroom loskoppelt, bescherm je meteen meerdere aangesloten apparaten.

Om via de vaste netaansluiting ook bereikbaar te zijn wanneer de telefoon-/DSL-stekker is losgekoppeld, kun je een oproepdoorschakeling inrichten. Zo laat je inkomende oproepen direct in het doorschuifkanaal van je telefoonaanbieder bijvoorbeeld naar je mobiele telefoon doorschakelen.

Aangezien de micro-elektrische onderdelen van een FRITZ!Box worden vernield bij overspanningsschade, is het niet mogelijk deze te repareren. Als je een inboedelverzekering hebt afgesloten, is het mogelijk dat deze de schade dekt.