Uitgebreide informatie over FRITZ! Mesh - FRITZ!WLAN Repeater met andere Mesh Repeater verbinden

Uitgebreide informatie over FRITZ! Mesh

Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

Als de fabrieksinstellingen worden geladen, worden alle persoonlijke instellingen verwijderd die je hebt geconfigureerd in de FRITZ!Repeater. Het is zinvol om de fabrieksinstellingen te laden als je de repeater bijvoorbeeld gaat gebruiken op een andere locatie of van plan bent deze aan een andere gebruiker te geven. Bovendien kun je zo onjuiste instellingen verwijderen die een correcte werking van de repeater verhinderen.

De werkwijze is ervan afhankelijk of je een FRITZ!Repeater gebruikt met een "Connect"- of "WPS"-knop.

1 FRITZ!Repeater met "Connect"-knop

  1. Druk op de "Connect"-knop en houd deze gedurende ongeveer 10-15 seconden ingedrukt.
  2. De "Connect"-led signaleert nu door afwisselend te knipperen en te blijven branden, dat de fabrieksinstellingen worden geladen en de repeater opnieuw wordt opgestart. Dit kan enkele minuten duren.
  3. Zodra de "Connect"-led gedurende ten minste 1 minuut continu knippert, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.

2 FRITZ!Repeater met "WPS"-knop

  1. Sluit de repeater aan op de stroomvoorziening.
  2. Wacht tot de "Power"-led en de "WLAN"-led blijven branden of tot de leds van de signaalsterkte-indicator knipperen.
  3. Druk op de "WPS"-knop en houd deze gedurende ongeveer 15 seconde ingedrukt, tot alle leds tegelijk knipperen.

    Afb.:Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Repeater laden

  4. Zodra de "Power"- en "WLAN"-led blijven branden, is het laden van de fabrieksinstellingen voltooid.