Gebruiksvoorwaarden

Media mogen bepaalde elementen en merken van de AVM-websites, bijvoorbeeld AVM-persfoto's, gebruiken voor publicaties online of in print onder de volgende voorwaarden:

  1. Van toepassingen zijn de actuele Gebruiksovereenkomst. Deze voorwaarden accepteert u door gebruik te maken van elementen of merken.
  2. Mogen wij u vragen uitsluitend afzonderlijke elementen van onze website te gebruiken.
  3. Het totaalbeeld van uw website moet door andere elementen dan de gebruikte AVM-elementen bepaald worden. Dit betekent concreet dat een gemiddelde, verstandige gebruiker van uw website niet verkeerdelijk de indruk mag krijgen dat het gaat om een website van AVM zelf, van een met AVM verbonden bedrijf of van een bedrijf dat een bijzonder hechte relatie heeft met AVM.
  4. AVM moet als bron van het betreffende element vermeld worden. Als er bijvoorbeeld auteursrecht-markeringen zijn aangebracht, mogen deze niet anders worden weergegeven, onherkenbaar worden gemaakt, worden verwijderd of op enige andere manier onleesbaar worden gemaakt.
  5. Als de vormgeving van uw website bijvoorbeeld tot gevolg heeft dat derden aanspraken geldend maken tegenover AVM (bijvoorbeeld op grond van vermeende overtredingen van het octrooi- en merkenrecht o.i.d.), dan dient u ons tegenover deze derde partij vrij te stellen zodra u daartoe wordt opgevorderd. Dit geldt niet als een door u gebruikt element van de AVM-website ook onafhankelijk van de vormgeving van uw website dit soort aanspraken van derden tot gevolg heeft.
  6. Als AVM u in specifieke gevallen toestemming verleent om bepaalde elementen te gebruiken, bent u nog steeds verplicht om de vormgeving en inhoud van uw website zelf (ook in juridische zin) te controleren. Ook in het geval van een dergelijke controle blijven de bovengenoemde voorwaarden en de gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht.
  7. Door het gebruik van elementen van de AVM-website stemt u in met de bovenvermelde voorwaarden.