FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Geen synchronisatie tussen Microsoft Outlook en Exchange Server

Microsoft Outlook kan niet synchroniseren met een Microsoft Exchange Server via de internetverbinding van de FRITZ!Box. Dit is het geval bij verbindingen tussen een computer in het FRITZ!Box-thuisnetwerk en een Exchange Server op internet en bij verbindingen tussen een computer op internet en een Exchange Server in het thuisnetwerk.

Oorzaak

  • Bij bepaalde configuraties gebruikt Outlook de UDP-poorten 137-139 voor de synchronisatie met een Exchange-server. Aangezien deze poorten vaak worden gebruikt om Windows-computers aan te vallen en ze normaal gesproken niet nodig zijn voor communicatie op internet, blokkeert FRITZ!Box deze poorten ("NetBIOS Filter").

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben steeds betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Exchange Server configureren voor synchronisatie zonder NetBIOS

  • Stel de configuratie van Microsoft Exchange Server zo in dat deze niet NetBIOS of de Windows Messenger-service gebruikt voor de synchronisatie. Pas indien nodig later de configuratie van Microsoft Outlook aan.

    Opmerking:Informatie over de vereiste instellingen in Exchange Server of Outlook vind je in de overeenkomstige handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Microsoft.

Tijdelijke oplossing

Als je de configuratie van Microsoft Exchange Server of Microsoft Outlook niet kunt of wilt wijzigen, schakel je het NetBIOS-filter in de FRITZ!Box uit:

Belangrijk:Wanneer het NetBIOS-filter is uitgeschakeld, kunnen computers in het thuisnetwerk vaker worden aangevallen vanaf internet. Stel dus een firewall in op alle computers in het thuisnetwerk.

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
  3. Klik op de tab "Lists".
  4. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.