FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Printer print niet bij gebruik met USB Remote Connection

Een USB-printer die is aangesloten op de FRITZ!Box reageert niet op printopdrachten vanaf de computer.

Randvoorwaarden / beperkingen

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Printerpoort inschakelen in je besturingssysteem

Windows 10 / 8

Het is niet nodig de printerinstellingen te wijzigen in Windows 10 / 8.

Windows 7

 1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Apparaten en printers".
 2. Klik met de rechtermuisknop op de printer die is verbonden met de FRITZ!Box en selecteer "Eigenschappen van printer" in het contextmenu.
 3. Klik op het tabblad "Poorten".
 4. Schakel de optie "USB00[x] Virtuele printerpoort voor USB" in.

  Opmerking:Als er geen andere USB-printer is geïnstalleerd op de computer, heeft de poort de naam: "USB001 Virtuele printerpoort voor USB".
  De poort "avm: FRITZ!Box USB printer port" is niet van toepassing wanneer je USB Remote Connection gebruikt!

 5. Klik op "Toepassen" om de instellingen op te slaan.

2 Firewall configureren voor FRITZ!Box USB Remote Connection

Een firewall op de computer met FRITZ!Box USB Remote Connection kan de communicatie tussen het programma en de FRITZ!Box verstoren:

 • Configureer op de computer waarop het programma FRITZ!Box USB remote connection is geïnstalleerd in de firewall een uitzondering voor dit programma.
  • of:
 • Stel de configuratie van de firewall zo in dat inkomende en uitgaande TCP- en UDP-verbindingen van poort 2066 op de FRITZ!Box naar iedere poort op de computer worden toegestaan.

  Opmerking:De fabrikant kan je informeren over het configureren van de firewall, bijvoorbeeld via het handboek.