FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

"0 Byte" wordt weergegeven als opslagcapaciteit van een USB-harddrive

De opslagcapaciteit van een USB-harddrive die is verbonden met de FRITZ!Box, wordt weergegeven als "0 Byte" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Home Network > USB Devices > Properties".

1 Partities van meer dan 4 terabytes worden niet ondersteund

De FRITZ!Box ondersteunt partities van maximaal 4 terabytes. Doorgaans kun je partities van 4 terabytes of meer nog openen met Windows Verkenner of Apple OS X Finder als het USB-opslagapparaat is geconfigureerd als netwerkstation op de computer. Je kunt echter geen gebruik maken van de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas) om bestanden te kopiëren naar partities van 4 terabytes of meer.

Tijdelijke oplossing

  • Formatteer het USB-opslagapparaat opnieuw. Maak maximaal vier partities aan die niet groter zijn dan 4 terabytes en die zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of EXT2.

    LET OP!Maak eerst een back-up van je gegevens voordat je het USB-opslagapparaat opnieuw formatteert, want tijdens het proces worden alle gegevens verwijderd. De fabrikant kan je informatie geven over de procedure voor formatteren.