FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

FRITZ!VPN kan geen VPN-verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box

Met het programma FRITZ!VPN kan geen VPN-verbinding tot stand worden gebracht met de FRITZ!Box. In het journaal van FRITZ!VPN wordt mogelijk een van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "Timeout, could not contact the remote site."
 • "Could not resolve the name of the remote site."
 • "The VPN connection cannot be established because FRITZ!VPN could not find any active connection to the Internet. Please connect to the Internet first."

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Toegang alleen mogelijk met publiek IP-adres

Er kan alleen een VPN-verbinding met de FRITZ!Box tot stand worden gebracht, als de FRITZ!Box bij het tot stand brengen van de internetverbinding een publiek IPv4-adres krijgt toegewezen van de internetprovider.

Als de FRITZ!Box een privaat IPv4-adres krijgt toegewezen, is het niet mogelijk om een VPN-verbinding tot stand te brengen.

Of de FRITZ!Box een publiek of een privaat IPv4-adres heeft, kun je vaststellen met behulp van de handleiding Adresbereik bepalen van het IPv4-adres van de internetverbinding.

2 Internetverbinding permanent in stand houden

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Klik op "Change connection settings".
 4. Schakel de optie "Maintain permanently (recommended for flat rates)" in. Als de optie niet wordt weergegeven, heeft de FRITZ!Box al een permanente verbinding met internet.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Aanmeldstatus van de domeinnaam van de FRITZ!Box controleren

Als de VPN-verbinding af en toe niet tot stand kan worden gebracht, dan ligt dat mogelijk aan een storing van de MyFRITZ!- of dynamic DNS-dienst. Controleer daarom of de FRITZ!Box op het tijdstip waarop werd gepoogd om een VPN-verbinding tot stand te brengen, met succes is aangemeld bij de MyFRITZ!- of dynamic DNS-dienst:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Online Monitor".
 3. Als MyFRITZ! actief is of als dynamic DNS wordt weergegeven als "logged on successfully", ga je verder met de volgende maatregel.
  • Als MyFRITZ! niet actief is of als dynamic DNS niet wordt weergegeven als "logged on successfully", wacht dan het einde van de storing af en breng de VPN-verbinding tot stand op een later tijdstip. Als de storing blijft aanhouden, configureer dan de MyFRITZ!- of dynamic DNS-dienst opnieuw of neem contact op met de betreffende provider.

4 Driver voor mobielenetwerk wordt niet ondersteund

Het programma FRITZ!VPN kan momenteel niet worden gebruikt met de driver voor het mobielenetwerk van Windows 8 / 7 ("Mobile Broadband Driver") of Huawei ("HUAWEI Mobile Connect"). Als de internetverbinding tot stand wordt gebracht door een mobielenetwerkmodem of een dongel voor mobiel internet volgens de LTE- of UMTS-standaard die gebruikmaken van deze driver, kan FRITZ!VPN geen VPN-verbinding tot stand brengen.

Workaround

Je kunt het programma FRITZ!VPN gebruiken als de mobielenetwerkmodem of dongel voor mobiel internet ook werkt zonder driver voor mobiele breedband:

 1. Configureer de mobielenetwerkmodem of de dongel voor mobiel internet zodanig, dat deze een andere driver gebruikt, bijvoorbeeld een "WAN-Miniport(IP)"-driver, in plaats van de driver voor mobiele breedband van Windows 8 / 7 of Huawei.

  Opmerking:Informatie over de gebruiksmogelijkheden van de mobielenetwerkmodem of dongel voor mobiel internet met andere drivers verkrijg je van de fabrikant, raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

5 Firewall voor FRITZ!VPN configureren

Als er een firewall is geïnstalleerd op de computer met FRITZ!VPN of de computer wordt beveiligd door een NAT-router met firewall, moet je hierin mogelijk de poorten openen en de IP-protocollen inschakelen die noodzakelijk zijn voor FRITZ!VPN, voordat je een VPN-verbinding tot stand kunt brengen:

 1. Configureer de firewall voor FRITZ!VPN.

6 IP-netwerken aanpassen

Voor de VPN-communicatie moeten de computer met FRITZ!VPN en de FRITZ!Box verschillende IP-netwerken gebruiken. Als de computer met FRITZ!VPN en de FRITZ!Box zich in hetzelfde IP-netwerk bevinden, moet je of de IP-instellingen aanpassen op de computer met FRITZ!VPN of het IP-netwerk aanpassen van de FRITZ!Box:

Voorbeeld:
In de fabrieksinstellingen gebruikt elke FRITZ!Box het IP-netwerk 192.168.178.0 (IP-adres 192.168.178.1, subnetmasker 255.255.255.0).
Als de computer met FRITZ!VPN het IP-adres 192.168.20.13 (subnetmasker 255.255.255.0) heeft, bevindt de computer zich in het IP-netwerk 192.168.20.0 en kan een VPN-verbinding tot stand brengen met de FRITZ!Box.
Als de computer met FRITZ!VPN is verbonden met een extra FRITZ!Box en beide FRITZ!Boxen gebruiken het IP-netwerk 192.168.178.0, zijn er geen VPN-verbindingen mogelijk.

IP-instellingen van de computer met FRITZ!VPN aanpassen

 1. Pas het IP-netwerk van de router (bijvoorbeeld FRITZ!Box) aan, waarvan de computer met FRITZ!VPN het IP-adres krijgt toegewezen. Als de computer de IP-instellingen niet per DHCP krijgt toegewezen, wijzig je de IP-instellingen in de computer zelf.

IP-netwerk van de FRITZ!Box aanpassen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses". Als de knop niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
 5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box gebruikt nu het nieuwe IP-netwerk. Configureer de VPN-verbinding in FRITZ!VPN en de FRITZ!Box opnieuw, zodat de computer met FRITZ!VPN een IP-adres uit het nieuwe IP-netwerk krijgt toegewezen nadat de VPN-verbinding tot stand is gebracht.

7 VPN-verbindingen wissen en opnieuw configureren

Als de VPN-verbinding helemaal niet tot stand kan worden gebracht, dan is de VPN-configuratie in FRITZ!VPN of de FRITZ!Box onjuist, bijvoorbeeld vanwege een typfout, een onjuiste MyFRITZ!- of dynamic DNS-domeinnaam of fouten tijdens het bewerken van de CFG-bestanden. Configureer de VPN-verbinding daarom opnieuw:

 1. Wis de VPN-configuratie in het programma Configure FRITZ!Box VPN Connection.
 2. Wis de VPN-verbinding in het programma FRITZ!VPN en in de FRITZ!Box.
 3. Configureer de VPN-verbinding tussen FRITZ!VPN en de FRITZ!Box opnieuw.