FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

FRITZ!App Fon configureren

Met FRITZ!App Fon kun je je smartphone gemakkelijk verbinden met je FRITZ!Box via het draadloze netwerk (WiFi). Als je thuis bent kun je zo handig met je smartphone bellen via de FRITZ!Box. De smartphone fungeert dan als IP-telefoon. Je kunt FRITZ!App Fon ook gebruiken met meerdere FRITZ!Boxen en zo afhankelijk van je locatie via verschillende FRITZ!Boxen telefoneren. Dit kun je doen door FRITZ!App Fon bij elke FRITZ!Box te registreren, zoals hier wordt beschreven. Na de registratie kun je ook via een VPN-verbinding bellen en zo niet alleen thuis, maar ook onderweg via de FRITZ!Box telefoneren.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Op de smartphone of tablet is iOS 7.0 of nieuwer of Android 4.0 of nieuwer geïnstalleerd.
 • Je kunt maximaal tien IP-telefoons (met inbegrip van FRITZ!App Fon) aanmelden.
 • De FRITZ!Box (IP-adres 192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) moet een IP-adres gebruiken uit een van de volgende private IP-adresbereiken:
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 • Het aanmelden van FRITZ!App Fon via de draadloze gasttoegang is niet mogelijk.
 • Diverse FRITZ!Box-functies kunnen niet worden gebruikt met FRITZ!App Fon. Dit geldt onder andere voor functies als doorverbinden, oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen antwoord, niet storen bij individuele nummers en het bedienen van FRITZ!Box-functies zoals het in- en uitschakelen van het draadloze netwerk, het laden van de fabrieksinstellingen en het instellen van oproepomleidingen.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

2 FRITZ!Box configureren om deze toegankelijk te maken voor toepassingen

In de configuratie van de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box toegankelijk gemaakt voor toepassingen. Als je deze instelling hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, kun je configureren dat toepassingen opnieuw toegang hebben:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Schakel in de sectie "Access Settings in the Home Network" de optie "Allow access for applications" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren

De smartphone of tablet moet zijn verbonden met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box wanneer je de app configureert:

Belangrijk:De smartphone of tablet mag niet zijn verbonden met de FRITZ!Box via de draadloze gasttoegang.

4 FRITZ!App Fon installeren

 1. Download FRITZ!App Fon uit de Google Play Store of de Apple App Store en installeer de app op je smartphone.
 2. Start FRITZ!App Fon.
 3. Voer het wachtwoord in als je een wachtwoord hebt ingesteld voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface,
  • of, als je de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" hebt ingeschakeld:
   • Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in. De gebruiker moet gerechtigd zijn om FRITZ!App Fon te gebruiken. Je kunt de toegangsrechten van de gebruikers bewerken onder "System > FRITZ!Box Users".
 4. bevestig dat de procedure ook mag worden uitgevoerd bij de FRITZ!Box als je hiernaar wordt gevraagd.

FRITZ!App Fon wordt automatisch als IP-telefoon geconfigureerd op de poort "LAN/WLAN" in de FRITZ!Box.

5 Telefoonnummers toewijzen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij FRITZ!App Fon op de knop (Bewerken). FRITZ!App Fon is tijdens de installatie automatisch geconfigureerd met de naam van de telefoon op de poort "LAN/WLAN".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het nummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 5. Selecteer de nummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 FRITZ!App Fon voor VPN configureren

Als je de VPN-verbinding onder Android of iOS hebt geconfigureerd, zijn in FRITZ!App Fon nog de volgende instellingen noodzakelijk om te kunnen bellen via de VPN-verbinding:

FRITZ!App Fon voor iOS configureren

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op "Address".
 4. Voer niet fritz.box in, maar het lokale IP-adres van de FRITZ!Box ( in de fabrieksinstellingen 192.168.178.1).

FRITZ!App Fon voor Android configureren

FRITZ!App Fon kun je vanaf Android 5 ("Lollipop") meteen gebruiken via een VPN-verbinding zonder eerst nog instellingen te configureren. Als je Android 4.4. of ouder gebruikt, moet je eerst de volgende opties inschakelen in de app:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "More" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop en vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "In all networks - Connect to FRITZ!Box even if WLAN is not connected" in.

Wanneer je nu FRITZ!App FON start, maakt FRITZ!App Fon automatisch verbinding met de FRITZ!Box. FRITZ!App FON blijft actief op de achtergrond, zodat je snel en gemakkelijk kunt bellen via de FRITZ!Box. Indien gewenst, kun je FRITZ!App Fon ook geforceerd afsluiten. Als je ook andere telefonie-apps (bijvoorbeeld Joyn) op je smartphone gebruikt, moet je altijd eerst FRITZ!App Fon starten voordat je de andere telefonie-apps start, omdat anders de automatische registratie bij de FRITZ!Box kan mislukken.