FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Draadloze verbinding valt vaak weg

De draadloze verbinding (WiFi) tussen een of meer draadloze apparaten (bijvoorbeeld notebook, smartphone, tablet) en de FRITZ!Box valt vaak weg. In sommige gevallen kan de draadloze verbinding niet worden hersteld totdat je het draadloze netwerk uitschakelt en weer inschakelt of de FRITZ!Box opnieuw opstart.

Mogelijk wordt een van de volgende meldingen weergegeven in het gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box:

 • "Wireless LAN registration failed: Authorization failed."
 • "Deregistering wireless LAN device: Device not responding. MAC address: [...] (#0302)."

Oorzaak

 • De kwaliteit van de draadloze verbinding wordt beïnvloed door structurele omstandigheden van de omgeving (zoals de dikte en wapening van muren), het draadloze apparaat dat wordt gebruikt en andere elektronische apparaten in de nabije omgeving, zoals magnetrons, DECT-telefoons, babyfoons en draadloze speakers.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Gebeurtenislogboek van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Event Log" in het menu "System".
 3. Controleer of er gebeurtenissen worden vermeld voordat en terwijl de fout optrad, of alleen nadat de fout zich voordeed.
  • Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven voordat de fout optrad of tegelijkertijd met de fout:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven nadat de fout is opgetreden:

2 Meest recente FRITZ!OS voor FRITZ!Box installeren

3 Meest recente software voor draadloos apparaat installeren

De volgende stap is alleen vereist als de draadloze verbinding van slechts één draadloos apparaat vaak wegvalt, terwijl andere draadloze apparaten een stabiele draadloze verbinding tot stand kunnen brengen met de FRITZ!Box wanneer deze op dezelfde locatie wordt gebruikt:

 • Installeer het meest recente stuurprogramma voor de draadloze netwerkadapter van je computer of het meest recente besturingssysteem (bijvoorbeeld Android, iOS) voor het draadloze apparaat.

  Opmerking:Informatie over updates van de draadloze netwerkadapter of het draadloze apparaat vind je in de bijbehorende handleiding. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de fabrikant.
  De nieuwste stuurprogramma's voor de FRITZ!WLAN Sticks vind je in onze sectie voor downloads.

Als de draadloze verbinding nog steeds vaak wegvalt, zijn er helaas geen andere instellingen in je FRITZ!Box die van invloed zijn op de kwaliteit van de draadloze verbinding. Het probleem is dan te wijten aan het draadloze apparaat. De fabrikant van het draadloze apparaat kan je mogelijk informatie geven hoe je het probleem kunt oplossen.

4 Maximale zendvermogen instellen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Controleer welke instelling is ingeschakeld voor het draadloze kanaal.
  • Als de optie "Set radio channel settings automatically (recommended)" is ingeschakeld:
   • Ga verder met de volgende sectie.
  • Als de optie "Adjust radio channel settings" is ingeschakeld:
   1. Klik op "Additional settings".
   2. Selecteer "100%" in de vervolgkeuzelijst "Maximum transmitter power".
   3. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Ideale plaats vinden voor draadloze apparaten

 • Plaats de FRITZ!Box indien mogelijk in een centraal gelegen ruimte.
 • Plaats de FRITZ!Box niet precies in de hoek van een kamer.
 • Plaats de FRITZ!Box op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel (zoals meubels, verwarming).
 • Plaats de FRITZ!Box zo hoog mogelijk, bijvoorbeeld op een rek.
 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Box en de andere draadloze apparaten. Vooral metalen objecten of objecten met water (bijvoorbeeld koelkast, kamerplanten) verminderen de kwaliteit van het draadloze signaal aanzienlijk.
 • Plaats het apparaat niet vlak bij andere zenders op de band 2,4 GHZ of 5 GHZ (bijvoorbeeld magnetrons, DECT-telefoons, babyfoons, draadloze speakers).
 • Voor het testen plaats je de FRITZ!Box en het draadloze apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar in de buurt.

  Opmerking:Wanneer je alle andere mogelijke bronnen voor de fout hebt uitgesloten, kun je de afstand tussen de twee apparaten weer vergroten.

6 Interferentiebronnen opsporen

 1. Schakel een voor een alle apparaten uit die interferentie kunnen veroorzaken met het draadloze netwerk.

  Opmerking:Alle apparaten die radiogolven uitzenden, zijn mogelijke interferentiebronnen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan andere draadloze apparaten, draadloze speakers, Bluetooth-apparaten, babyfoons, mobiele telefoons, magnetrons, DECT-basisstations en draadloze telefoons.

 2. Wanneer je een apparaat uitschakelt, controleer je of de draadloze verbinding nog steeds niet goed werkt.

Zodra je een apparaat ontdekt dat interferentie veroorzaakt, kun je het uit laten staan of proberen de interferentie te voorkomen door het kanaal handmatig in te stellen.

7 Het beste draadloze kanaal selecteren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Channel" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Gebruik de grafiek "Use of the Wireless LAN Channels" om te bepalen welk kanaal in het lagere frequentiebereik het minst wordt beïnvloed door andere draadloze netwerken en interferentiebronnen.
 4. Ga naar de sectie "Radio Channel Settings" en schakel de optie "Adjusting the radio channel settings" in.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het draadloze kanaal dat het minste wordt beïnvloed.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 7. Controleer of het probleem met je draadloze verbinding nog steeds optreedt.
  • Als het probleem met de draadloze verbinding nog steeds optreedt:
   • Herhaal de stappen 3 - 8 met een draadloos kanaal in het middenbereik en vervolgens met een kanaal in het hogere frequentiebereik. Wanneer je klaar bent met testen, kies je het draadloze kanaal dat het minst wordt beïnvloed door storingen.

    Belangrijk:Het diagram van de draadloze omgeving geeft alleen de huidige situatie weer! De toewijzing van frequentiebanden kan in de loop van de dag aanzienlijk veranderen, omdat veel draadloze netwerken worden ingeschakeld tijdens het gebruik. Controleer daarom meerdere malen om te zien welke draadloze kanalen het minst worden beïnvloed door interferentie.

8 Naam van draadloos netwerk (SSID) wijzigen

Als er andere draadloze netwerken met dezelfde naam in de nabije omgeving zijn, dan kan het voorkomen dat draadloze apparaten proberen automatisch verbinding te maken met het verkeerde draadloze netwerk. Als je dit wilt voorkomen, moet je je FRITZ!Box een unieke naam geven:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Radio Network" in het menu "Wireless" ("WLAN").
 3. Voer een naam naar keuze in bij "Name of the wireless radio network (SSID)". De naam mag geen speciale tekens bevatten.

  Belangrijk:Niet alle draadloze apparaten ondersteunen alle speciale tekens. Gebruik daarom alleen Latijnse standaardletters (dus niet ä, ë, ö, ü, á, é, í, enz.) en cijfers in de naam van het draadloze netwerk.

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Wanneer je de nieuwe naam van het draadloze netwerk toepast, worden alle draadloze verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. Je moet de draadloze verbindingen met de FRITZ!Box dan opnieuw configureren.

De FRITZ!Box en het draadloze apparaat zijn optimaal geconfigureerd. De draadloze verbindingen tussen je draadloze apparaten en de FRITZ!Box zijn zo stabiel als mogelijk is.

Opmerking:Als de vorige maatregelen de kwaliteit van je draadloze verbinding niet voldoende hebben verbeterd, kun je een FRITZ!WLAN Repeater gebruiken om het bereik van het draadloze netwerk uit te breiden en de stabiliteit van je draadloze netwerk te verhogen.