FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Kan telefoonapparaten en spraakcomputers niet extern bedienen

Je kunt geen telefoonapparaten en spraakcomputers op andere lijnen extern bedienen. Je kunt bijvoorbeeld niet het volgende doen:

  • De spraakcomputer van een telefonische hotline bedienen.
  • Een antwoordapparaat op een andere lijn extern bedienen.
  • Een met de FRITZ!Box verbonden antwoordapparaat bellen en extern bedienen (bijvoorbeeld om nieuwe berichten te beluisteren).
  • Een pincode invoeren voor telebankieren.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Verschillende DTMF-transmissiemethoden testen

  1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
  3. Klik op de knop "Edit" voor het betreffende internettelefoonnummer.
  4. Selecteer "Other provider" in de vervolgkeuzelijst, zelfs als je een vooraf geconfigureerde provider van internettelefonie gebruikt.
  5. Probeer verschillende instellingen voor "DTMF transmission" of vraag je provider van internettelefonie welke instelling je moet selecteren.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Behalve deze instellingen heeft de FRITZ!Box geen invloed op het vervormen van tonen tijdens de transmissie naar de gebelde lijn. Als de provider van internettelefonie bijvoorbeeld DTMF-tonen verstuurt via het gesprekskanaal, kunnen afzonderlijke tonen worden vervormd door andere signalen. In dit geval kan de FRITZ!Box het probleem niet oplossen.