FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Instellingen opslaan en in dezelfde FRITZ!Box herstellen

Je kunt de instellingen van je FRITZ!Box opslaan in een backupbestand en zo te allen tijde alle of alleen enkele instellingen (bijvoorbeeld instellingen van het draadloos netwerk, FRITZ!Box-gebruikers) in dezelfde FRITZ!Box herstellen.
Om altijd de laatst goed werkende configuratie van je FRITZ!Box te kunnen herstellen, maak je na iedere verandering in de configuratie opnieuw een backup. Voor een automatische backup kun je de "Push Service" "Save Settings" inschakelen. Er wordt dan voorafgaand aan iedere update en iedere keer dat je de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laadt, automatisch een backup gemaakt van de configuratie. Deze wordt vervolgens per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat in de pushservice is aangegeven.

Belangrijk:Als je de instellingen op een andere FRITZ!Box wilt importeren, volg je de instructies in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Back-up van de instellingen maken

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Save".
 4. Voer een wachtwoord in.
 5. Klik op "Save" en bevestig dat de procedure ook mag worden uitgevoerd bij de FRITZ!Box als je hiernaar wordt gevraagd.
 6. Sla het bestand "FRITZ.Box[...].export" op in de computer.

2 Instellingen herstellen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Klik op "Browse" en selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 5. Voer het wachtwoord in dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 6. Wanneer je alleen bepaalde instellingen wilt herstellen, schakel je de optie "Select manually the settings to be restored" in.
 7. Klik op de knop "Restore" en bevestig dat de procedure ook mag worden uitgevoerd bij de FRITZ!Box als je hiernaar wordt gevraagd.
  • Schakel de instellingen in die je wilt herstellen en klik op "Apply".

De instellingen worden nu hersteld.