FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) van de FRITZ!Box wijzigen

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box een vooraf ingestelde naam voor het Wi-Fi-netwerk (SSID). Als je een unieke naam wilt gebruiken voor je draadloze netwerk, kun je deze naam gemakkelijk wijzigen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Naam van het Wi-Fi-netwerk (SSID) wijzigen

  1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Wireless" (of "WLAN").
  2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
  3. Voer in het invoerveld "Name of the wireless radio network (SSID)" een unieke naam in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan. Als de nieuwe naam van het Wi-Fi-netwerk wordt opgeslagen, worden alle Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box verbroken. De Wi-Fi-verbindingen met de FRITZ!Box moeten vervolgens opnieuw worden geconfigureerd.