FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

Twee FRITZ!Boxen verbinden via powerline

Als je twee FRITZ!Boxen bezit, kun je deze met elkaar verbinden via het stroomnet, bijvoorbeeld met FRITZ!Powerline. De internet- en telefonieservices die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (router) die is verbonden met de DSL-aansluiting, zijn dan ook beschikbaar voor de tweede FRITZ!Box (IP-client) en alle hiermee verbonden netwerkapparaten en telefoontoestellen (bijvoorbeeld computer, smartphone).

Belangrijk:De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (router) zijn geldig voor het FRITZ!Box-model zoals aangegeven boven aan deze handleiding. De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (IP-client) worden uitgelegd aan de hand van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 6 als voorbeeld. Je vindt de versie van FRITZ!OS op de pagina "Overview" van de gebruikersinterface.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De FRITZ!Box (IP-client) moet de bedrijfsmodus "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)" ondersteunen. Geen van de FRITZ!Box Cable-, LTE- en glasvezel-modellen ondersteunen deze bedrijfsmodus.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

Datasnelheid van de internetverbinding van de FRITZ!Box (router) bepalen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "DSL".
 4. Controleer hoe hoog de "Current througput" (snelheid) van je internetverbinding is voor verzenden en ontvangen en noteer deze waarden.

DHCP-server van de FRITZ!Box (router) inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box geconfigureerd als DHCP-Server. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, configureer je de volgende instellingen:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
 5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

  Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

 6. Klik om de instellingen op te slaan op "OK".

2 FRITZ!Box (IP-client) configureren

Computer verbinden met FRITZ!Box (IP-client)

 1. Als de computer al is verbonden met de FRITZ!Box (router), verbreek dan de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (router).
 2. Verbind de computer via een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box (IP-client),

Bedrijfsmodus configureren in FRITZ!Box (IP-client)

 1. Klik op "Internet" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer "Other Internet service provider" in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider".
 4. Schakel in de sectie "Connect via" of "Connection" de optie "Connection to an external modem or router" in.
 5. Schakel in de sectie "Operating Mode" de optie "Share existing Internet connection in the network (IP client mode)" in.
 6. Voer in de velden "Downstream" en "Upstream" de betreffende datasnelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een Downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 7. Klik op "Change connection settings".
 8. Voer een nieuwe naam naar keuze in voor de FRITZ!Box (bijvoorbeeld "zolder") in het veld "DHCP host name" in de sectie "Change connection settings".

  Opmerking:Je kunt deze nieuwe naam later gebruiken om de gebruikersinterface van deze FRITZ!Box te openen. Voer echter niet "fritz.box" in, want deze naam wordt door de FRITZ!Box (router) gebruikt.

 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. In plaats daarvan ga je te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie hieronder).

Computer met FRITZ!Box (router) verbinden

De volgende stap is alleen noodzakelijk als de computer eerst was verbonden met de FRITZ!Box (router) en je de verbinding nu opnieuw tot stand wilt brengen:

 1. Verbreek de verbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Gebruik een netwerkkabel om de computer aan te sluiten op een LAN-poort van de FRITZ!Box (router),

3 FRITZ!Box (IP-client) verbinden met het thuisnetwerk

Met FRITZ!Powerline als voorbeeld beschrijven we hier hoe je twee FRITZ!Boxen via het stroomnet met elkaar kunt verbinden:

Opmerking:De fabrikant van de powerline-adapter kan je informeren over het configureren van de adapter, bijvoorbeeld via het handboek.

 1. Sluit de eerste FRITZ!Powerline-adapter aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box (router).
 2. Sluit de tweede FRITZ!Powerline-adapter aan op een stopcontact in de buurt van de FRITZ!Box (IP-client).
  • De powerline-verbinding wordt nu automatisch tot stand gebracht en de "Powerline"-leds op beide adapters blijven branden.

   Opmerking:Af fabriek gebruiken de adapters uit een FRITZ!Powerline-set een uniek netwerkwachtwoord. De adapters zijn in leveringstoestand (fabrieksinstellingen) klaar voor gebruik zonder dat je extra instellingen hoeft te configureren.

 3. Verbind de eerste FRITZ!Powerline-adapter via een netwerkkabel met een LAN-poort van de FRITZ!Box (router).
 4. Verbind de tweede FRITZ!Powerline-adapter via een netwerkkabel met de "WAN"- of "LAN 1"-poort van de FRITZ!Box (IP-client).
  • Nu wordt de netwerkverbinding tot stand gebracht tussen beide FRITZ!Boxen en de "LAN"-leds op beide adapters blijven branden.

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) openen

 • Voer in het adresveld van de internetbrowser fritz.box in.

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client) openen

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
 3. Klik op de link voor de FRITZ!Box (IP-client).
  • of:
 • Voer in het adresveld van de internetbrowser de DHCP-hostnaam van de FRITZ!Box (IP-client) in (bijvoorbeeld "zolder").
  • of:
 • Voer in het adresveld van de internetbrowser het IP-adres in dat de FRITZ!Box (router) aan de FRITZ!Box (IP-client) heeft toegewezen (bijvoorbeeld 192.168.178.25).

  Opmerking: Je kunt het IP-adres van de FRITZ!Box (IP-client) vinden in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) onder "Home Network > Home Network Overview> Network Connections".

5 FRITZ!Box (IP-client) configureren voor telefonie

Alle telefoonnummers die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (router), kunnen ook worden gebruikt voor de telefoons die zijn verbonden met FRITZ!Box (IP-client):

6 FRITZ!Box (IP-client) configureren voor draadloos roaming

Je kunt de FRITZ!Box (IP-client) gebruiken als extra draadloos basisstation. Zo kunnen je draadloze apparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) niet bereikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box (IP-client) wanneer je wilt dat draadloze apparaten altijd automatisch verbinding maken met de FRITZ!Box met het sterkste signaal (draadloos roaming):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de gebruikersinterface van de FRITZ!BOX (IP-client).
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voor de gebruikte frequentieband voer je bij het veld "Name of the wireless radio network (SSID)". de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (router) in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Als je de automatische selectie van kanalen in de FRITZ!Box (router) hebt uitgeschakeld en een draadloos kanaal hebt ingesteld, dan stel je hetzelfde kanaal in op de FRITZ!Box (IP-client):
  1. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
  2. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust the radio channel settings" in.
  3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de FRITZ!Box (router) wordt gebruikt voor de draadloze frequentieband.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 6. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 7. Schakel de optie "WPA Encryption" in.
 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WPA mode" de optie "WPA2 (CCMP)".

  Opmerking:Als niet al je draadloze apparaten WPA2-versleuteling ondersteunen, kun je de WPA-modus "WPA + WPA2" gebruiken. Als je deze instelling selecteert, gebruiken je draadloze apparaten automatisch de veiligste WPA-modus voor draadloze verbindingen.

 9. Voer in het veld "Network key" de netwerksleutel van de FRITZ!Box (router) in.
 10. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.