FRITZ!Box 3272 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3272 Service

USB-opslagmedium kan door FRITZ!Box niet of slechts gedeeltelijk worden geïntegreerd

Een USB-opslagmedium kan door de FRITZ!Box niet of slechts gedeeltelijk worden geïntegreerd. Na het aansluiten van het USB-opslagmedium kan in sommige gevallen de "Info"-led ca. 1 minuut rood knipperen. In de Event Log of het overzicht van USB-apparaten van de FRITZ!Box wordt mogelijk één van de volgende foutmeldingen weergegeven:

 • "The USB storage medium is not integrated."
 • "At least one USB drive or parts of it are not integrated."
 • "Error while mounting the NTFS partition[...]"
 • "The file system contained on the USB mass storage device is not supported or the device has an invalid partition table."
 • "The file system contained on the USB storage device is not supported."
 • "Could not mount an NTFS partition on the USB storage device [name of partition]. Use the 'Safely Remove Hardware' command before disconnecting the USB storage device from a Windows computer."
 • "Please remove and reconnect."

Oorzaak

 • De status van het USB-opslagmedium is niet gedefinieerd, het apparaat bevat partities die niet door de FRITZ!Box worden ondersteund, is onjuist geformatteerd of krijgt te weinig stroom.

1 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

2 USB-opslagmedium verbinden met computer en veilig verwijderen

Als een USB-opslagmedium uit een Windows-computer wordt verwijderd zonder de functie "Hardware veilig verwijderen" te gebruiken, kan het USB-opslagmedium daarna een ongedefinieerde status krijgen. Verbind je USB-opslagmedium daarom met een Windows-computer en verwijder deze vervolgens op een veilige manier:

Windows 10

 1. Verwijder het USB-opslagmedium uit de FRITZ!Box.
 2. Verbind het USB-opslagmedium met een Windows-computer en wacht tot Windows deze herkent.
 3. Klik in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray) op het pictogram voor het verwijderen van USB-hardware.
 4. Klik in het contextmenu op "USB Mass Storage device uitwerpen", dit staat boven het USB-opslagmedium dat was verbonden met de FRITZ!Box.
  • Het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven.
 5. Verwijder het USB-opslagmedium uit de computer.
 6. Verbind het USB-opslagmedium weer met de FRITZ!Box.

Windows 8

 1. Verwijder het USB-opslagmedium uit de FRITZ!Box.
 2. Verbind het USB-opslagmedium met een Windows-computer en wacht tot Windows deze herkent.
 3. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + D.
  • Het Windows-bureaublad wordt geopend.
 4. Klik in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray) op het pictogram voor het verwijderen van USB-hardware.
 5. Klik in het contextmenu op "USB Mass Storage device uitwerpen", dit staat boven het USB-opslagmedium dat was verbonden met de FRITZ!Box.
  • Het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven.
 6. Verwijder het USB-opslagmedium uit de computer.
 7. Verbind het USB-opslagmedium weer met de FRITZ!Box.

Windows 7

 1. Verwijder het USB-opslagmedium uit de FRITZ!Box.
 2. Verbind het USB-opslagmedium met een Windows-computer en wacht tot Windows deze herkent.
 3. Klik in het systeemvak van de Windows-taakbalk (Systray) op het pictogram voor het verwijderen van USB-hardware.
 4. Klik in het contextmenu op "USB Mass Storage device uitwerpen", dit staat boven het USB-opslagmedium dat was verbonden met de FRITZ!Box.
  • Het bericht "Hardware kan veilig worden verwijderd" wordt weergegeven.
 5. Verwijder het USB-opslagmedium uit de computer.
 6. Verbind het USB-opslagmedium weer met de FRITZ!Box.

3 USB-opslagmedium bevat een partitie die niet wordt ondersteund

Het USB-opslagmedium bevat tenminste één partitie die de FRITZ!Box niet kan integreren op basis van de grootte of formattering (bijvoorbeeld een verborgen systeempartitie van de fabrikant).

De FRITZ!Box ondersteunt:

 • USB-opslagmedia met maximaal vier partities,
 • Partities van maximaal 4 terabytes,
 • De bestandssystemen NTFS, FAT/FAT32 und ext2.

Workaround

 • Formatteer het USB-opslagmedium opnieuw en maak maximaal vier partities aan, die elk niet groter zijn dan 4 terabytes en die zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of ext2.

  LET OP!Maak eerst een back-up van je gegevens voordat je het USB-opslagmedium opnieuw formatteert, want tijdens dit proces gaan alle gegevens verloren. Informatie over het formatteren verkrijg je bij de fabrikant.

4 Externe voeding gebruiken

De FRITZ!Box levert USB-apparaten conform de USB-specificatie met maximaal 500 mA. Voer de volgende maatregel alleen uit, als het stroomverbruik van het USB-opslagmedium hoger is:

Opmerking:USB-harde schijven met een grootte vanaf 2,5" verbruiken doorgaans meer dan 500 mA en worden vaak met Y-kabels geleverd, zodat je ze kunt aansluiten aan twee USB-poorten voor voldoende stroomtoevoer. Op veel computers kunnen deze harde schijven evengoed worden gebruikt op slecht één USB-poort, omdat computers vaak meer dan 500 mA leveren.

 • Als er een netvoeding is meegeleverd met je USB-opslagmedium, sluit je het USB-opslagmedium met de netvoeding aan op de stroomvoorziening.
  • Als er geen netvoeding is meegeleverd, verbind je het USB-opslagmedium via een USB-hub met eigen stroomvoorziening (actieve USB-hub) met de FRITZ!Box.