FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Registratie van MyFRITZ!-account mislukt

De registratie van een MyFRITZ!-account is mislukt. De webpagina voor het activeren van je MyFRITZ!-account reageert niet wanneer je op de knop "Activate Account" klikt.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

Voer de stappen uit zoals hier aangegeven. Controleer na elke poging of het probleem is verholpen.

1 Registratieprocedure voor MyFRITZ! herhalen

De registratiekoppeling in de e-mail van MyFRITZ! is maximaal 48 uur geldig. Daarna worden alle gegevens over niet-geregistreerde MyFRITZ!-accounts verwijderd om beveiligingsredenen.

Als je de registratiekoppeling oproept nadat deze is verlopen, kan het MyFRITZ!-account niet worden geactiveerd. In dit geval moet je een nieuw MyFRITZ!-account instellen met hetzelfde e-mailadres:

2 MyFRITZ!-account in de FRITZ!Box opnieuw configureren

Als het MyFRITZ!-account al is geactiveerd, dan reageert de MyFRITZ!-webpagina niet wanneer je op de knop "Activate Account" klikt. In dit geval configureer je het MyFRITZ!-account als een bestaand MyFRITZ!-account in de FRITZ!Box:

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik op "MyFRITZ! account" in het menu "Internet".
  3. Als de optie "MyFRITZ! enabled for this FRITZ!Box" wordt weergeven, klik je op de koppeling "Another MyFRITZ! account" rechts van het e-mailadres.
  4. Schakel de optie "Register the FRITZ!Box with an existing MyFRITZ! account" in.
  5. Voer in de betreffende velden het e-mailadres in dat je hebt gebruikt voor de registratie bij MyFRITZ!, geef het wachtwoord van MyFRITZ! op en klik op "Next".
  6. Als je wordt gevraagd een FRITZ!Box-gebruiker te configureren:
    • Voer in de betreffende velden een naam en een wachtwoord naar keuze in voor de gebruiker en klik op "Next".