FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Twee FRITZ!Boxes verbinden via een SIP-registrar

Als je twee FRITZ!Boxes hebt, kun je de configuratie zo instellen dat de geconfigureerde nummers in de FRITZ!Box (router) die met je lijn is verbonden, ook beschikbaar zijn voor de tweede FRITZ!Box (IP-client). Op die manier kun je ook de tweede FRITZ!Box gebruiken om te bellen, zelfs als deze geen internettoegang heeft.

Belangrijk:De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (router) zijn geldig voor het FRITZ!Box-model zoals aangegeven boven aan deze instructies. De instructies over de configuratie van de FRITZ!Box (IP-client) worden uitgelegd aan de hand van een FRITZ!Box met FRITZ!OS 6.30 of later als voorbeeld. Je vindt de versie van FRITZ!OS op de pagina "Overview" van de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Randvoorwaarden / beperkingen

 • De FRITZ!Box (router) moet al zijn geconfigureerd voor telefoongesprekken en zijn verbonden met de FRITZ!Box (IP-client).
 • Al je telefoonnummers moeten zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (router).
 • Diverse functies kunnen niet worden gebruikt met de FRITZ!Box (IP-client). Dit is bijvoorbeeld het geval voor oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen antwoord. Daarnaast zijn de functies voor faxberichten en gegevensverbindingen niet betrouwbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS voor je FRITZ!Box.

1 Kiesregels verwijderen in de FRITZ!Box (IP-client)

 1. Klik op "Telephony" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Verwijder alle kiesregels die kunnen worden verwijderd.
 5. Als een kiesregel niet kan worden verwijderd, open je de betreffende instellingen en selecteer je bij "Connect via" de optie "Internet automatically".

  Belangrijk:Configureer nieuwe kiesregels alleen in de FRITZ!Box (router)!

2 FRITZ!Box (IP-client) configureren als IP-telefoon in de FRITZ!Box (router)

FRITZ!Box (IP-client) registreren als IP-telefoon bij de FRITZ!Box (router)

 1. Klik op "Telephony" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router).
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "Telephone (with or without answering machine)" in en klik op "Next".
 5. Schakel de optie "LAN/WLAN (IP telephone)" in en klik op "Next".
 6. Voer een wachtwoord in van ten minste 8 tekens. Het wachtwoord mag niet hetzelfde zijn als de gebruikersnaam.
 7. Klik op "Next".
 8. Selecteer het telefoonnummer dat de FRITZ!Box (IP-client) moet gebruiken om te bellen.
 9. Klik op "Next".
 10. Selecteer de nummers waarop de FRITZ!Box (IP-client) moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 11. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Telefoonnummers invoeren in de FRITZ!Box (IP-client)

 1. Klik op "Telephony" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Klik op "Telephone Numbers" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "New Telephone Number".
 4. Schakel de optie "Internet telephone number" in en klik op "Next".
 5. Selecteer "Other provider" in de vervolgkeuzelijst.
 6. Voer de volgende gegevens in:
  • Telefoonnummer en gebruikersnaam:
   • Geef het nummer dat in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) wordt weergegeven voor de gebruikersnaam (bijvoorbeeld 620), op in alle velden voor nummers en gebruikersnamen.
  • Wachtwoord:
   • Voer hetzelfde wachtwoord in als het wachtwoord dat je in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (router) hebt ingevoerd voor de IP-telefoon.
  • Registrar:
   • Voer het IP-adres in van de FRITZ!Box (router). In de fabrieksinstellingen wordt 192.168.178.1 gebruikt als IP-adres voor de FRITZ!Box.
  • Proxyserver:
   • Voer geen proxyserver in.
  • STUN-server:
   • Voer geen STUN-server in.
 7. Klik op "Next" en volg de instructies van de wizard.

Telefoon configureren die is verbonden met de FRITZ!Box (IP-client)

Tot dusver heb je alleen een nieuwe telefoon geconfigureerd in de FRITZ!Box (router). Nu moet je de instellingen voor deze telefoon nog overbrengen ("transmit") naar een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box (IP-client):

 1. Klik op "Telephony" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (IP-client).
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "Telephone (with or without answering machine)" in en klik op "Next".
 5. Selecteer de poort waarmee je telefoon is verbonden. Voer een naam in voor de telefoon en klik op "Next".
 6. Bij de vraag "Is the telephone ringing?", selecteer je "Yes" als de verbonden telefoon overgaat.
 7. Wanneer je wordt gevraagd welk nummer je wilt gebruiken om te bellen, selecteer je het internettelefoonnummer dat je hebt gebruikt om de FRITZ!Box (IP-client) te registreren als IP-telefoon bij de FRITZ!Box (router).
 8. Klik op "Continue".
 9. Schakel de optie "All incoming calls" in.
 10. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Voorbeeldconfiguratie

In het volgende voorbeeld gebruikt de met FRITZ!Box (IP-client) verbonden telefoon het telefoonnummer 3333 om te bellen en reageert de telefoon op inkomende oproepen naar de nummers 3333 en 4444:

IP-telefoon in de FRITZ!Box (router)Telefoonnummer in de FRITZ!Box (IP-client)Telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box (IP-client)
Gebruikersnaam: 620
Wachtwoord: secret
Nummer voor uitgaande oproepen: 3333
Nummers voor inkomende oproepen: 4444
Telefoonnummer voor registratie: 620
Intern telefoonnummer in de FRITZ!Box: 620
Gebruikersnaam: 620
Wachtwoord: secret
Registrar: IP-adres van de FRITZ!Box (router)
Nummer voor uitgaande oproepen: 620
Nummer voor inkomende oproepen: alle
Tabel: Voorbeeld van een telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box (IP-client)

Als je verschillende nummers wilt toewijzen voor verschillende telefoons die zijn verbonden met de FRITZ!Box (IP-client), registreer je de FRITZ!Box (IP-client) meerdere keren als IP-telefoon bij de FRITZ!Box (router). Je kunt dan een andere met de FRITZ!Box (IP-client) verbonden telefoon configureren, zodat de telefoon bijvoorbeeld het nummer 5555 gebruikt om te bellen en reageert op alle inkomende oproepen, bijvoorbeeld:

IP-telefoon in de FRITZ!Box (router)Telefoonnummer in de FRITZ!Box (IP-client)Telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box (IP-client)
Gebruikersnaam: 621
Wachtwoord: secret
Nummer voor uitgaande oproepen: 5555
Nummers voor inkomende oproepen: alle
Telefoonnummer voor registratie: 621
Intern telefoonnummer in de FRITZ!Box: 621
Gebruikersnaam: 621
Wachtwoord: secret
Registrar: IP-adres van de FRITZ!Box (router)
Nummer voor uitgaande oproepen: 621
Nummer voor inkomende oproepen: alle
Tabel: Voorbeeld van een extra telefoon die is verbonden met de FRITZ!Box (IP-client)

3 Telefoonboek gebruiken met de FRITZ!Box (IP-client)

Als je met de FRITZ!Box (IP-client) een nummer wilt bellen dat is opgeslagen in het telefoonboek van de FRITZ!Box (router), kun je het snelkiesnummer of de vanity code (letterreeks) gebruiken:

 • Kies *#**7[snelkiesnummer]#,
  • of
 • Kies *#**8[vanity code]#.

4 Functies die worden ondersteund door de FRITZ!Box (IP-client)

Met de FRITZ!Box (IP-client) kun je interne nummers bellen en de functies CLIP (doorsturen van beller-id's) en CLIR (eigen beller-id verbergen) gebruiken. We kunnen niet garanderen dat je ook andere functies kunt gebruiken.