FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Draadloze gasttoegang (privéhotspot) configureren

Met de draadloze gasttoegang van de FRITZ!Box kun je de FRITZ!Box configureren als draadloze privéhotspot zodat je gasten veilig toegang hebben tot internet. Hierbij biedt FRITZ!Box een extra draadloos netwerk (WiFi) met afzonderlijke beveiligingsinstellingen, zodat je niet de netwerksleutel voor je draadloze privénetwerk hoeft mee te delen.

De apparaten die door je gasten worden gebruikt (bijvoorbeeld notebook, smartphone) blijven volledig gescheiden van je thuisnetwerk. Zij hebben geen toegang tot je netwerkapparaten of de FRITZ!Box-gebruikersinterface.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De gasttoegang is niet beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt ("IP-clientmodus"). Als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere FRITZ!Box gebruikt, ga dan te werk zoals beschreven in deze handleiding.
 • De apparaten in het gastnetwerk moeten worden geconfigureerd voor het automatisch laten toewijzen van IP-instellingen (DHCP).
 • Afspelen van IPTV en andere functies van de FRITZ!Box (bijvoorbeeld Mac-adresfilter portforwarding, telefonie) zijn niet beschikbaar bij het gebruik van de gasttoegang.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Gasttoegang configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless ("WLAN")" op "Guest Access".
 3. Schakel de gasttoegang in.
 4. Voer bij "Name of the guest radio network (SSID)" de naam in, die je gasten zullen zien wanneer zij naar draadloze netwerken zoeken.
 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Encryption" de versleutelingsmethode. De WPA2-versleuteling biedt de meeste veiligheid.
 6. Voer in het invoerveld "Network key" een wachtwoord naar keuze in dat tussen 8 en 63 tekens lang is.

  Belangrijk:Voor optimale beveiliging kies je een wachtwoord van minimaal 20 tekens en gebruik je een combinatie van hoofdletters en kleine letters (geen letters zoals ä, ë, ö, ü, é, í), cijfers en andere tekens.

 7. Schakel de optie "Restrict Internet applications: Only surfing and mail allowed" uit, als je gasten ook op andere manieren gebruik mogen maken van het internet.
 8. Als je wilt dat je gasten een captive portal krijgen te zien, schakel je de optie "Permit login with guest access only after consent to terms of use" in. De captive portal wijst gasten erop dat zij zich aan de door jou vastgestelde gebruiksvoorwaarden moeten houden. Zorg ervoor dat je gasten de gebruiksvoorwaarden vrij kunnen inzien.
 9. Als de draadloze netwerkapparaten onderling ook gegevens mogen uitwisselen, schakel je de optie "The wireless devices connected with the guest access can communicate with each other" in.
 10. Stel in, of en wanneer de gasttoegang zal worden uitgeschakeld.
 11. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Gasten die de naam van het draadloze gastnetwerk (SSID) en de draadloze netwerksleutel kennen, kunnen nu je privéhotspot gebruiken.

Opmerking:Je kunt de pushservice (onder "System > Push Service" in de gebruikersinterface) gebruiken om jezelf dagelijks gegevens te laten sturen over de draadloze netwerkapparaten die gebruik hebben gemaakt van je privéhotspot.

2 Regels opstellen voor internetgebruik via de gasttoegang

Alle apparaten in het gastnetwerk zijn ondergeschikt aan het toegangsprofiel "Guest" van het kinderslot van de FRITZ!Box. Je kunt het toegangsprofiel "Guest" wijzigen als je bijvoorbeeld het internetgebruik in het gastnetwerk wilt beperken tot bepaalde tijden of het bezoeken van bepaalde websites wilt verbieden:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Guest" op de knop (bewerken).
 4. Schakel in de sectie "Time Limit" de optie "restricted" in en houd de linker muisknop ingedrukt terwijl je de muis sleept over de delen van de tabel met de tijden waarop je internetgebruik wilt beperken.

  Afb.: Internetgebruik geblokkeerd tijdens schooluren en in de avond.

 5. Als je de toegang tot bepaalde websites wilt blokkeren, schakel je de opties "Filter web sites" en "Block web sites (blacklist)" in.

  Opmerking:De blacklist kun je bewerken in het menu "Internet > Filters" op het tabblad "Lists". De lijst kan maximaal 500 internetadressen bevatten, die elk van elkaar moeten worden gescheiden door een spatie (bijvoorbeeld "roofkopie.nl xxx.com wapen.net").

 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.