FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Filterlijsten voor websites maken

Met het kinderslot van de FRITZ!Box kun je niet alleen internettoegang beperken qua tijd, maar ook door middel van filterlijsten verbieden dat bepaalde websites worden bezocht (blacklist) of toestaan dat alleen bepaalde websites mogen worden bezocht (whitelist).

Neem de informatie over de filterlijsten van de FRITZ!Box in acht en voer de daarop volgende maatregelen uit.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De filterlijsten zijn niet beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt. In dit geval moet je het internetgebruik reguleren in de andere router.
 • Voor toegangsprofielen met ingeschakelde de filterlijst is het rechtstreeks oproepen van IP-adressen op internet altijd geblokkeerd. Op de lijst "Permitted IP addresses" kun je zien welke IP-adressen niet kunnen worden opgeroepen, omdat deze worden geblokkeerd door de FRITZ!Box. Je kunt deze IP-adressen desgewenst weer vrijgeven.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Filterlijsten van de FRITZ!Box

In de FRITZ!Box kun je een lijst aanleggen met toegestane (whitelist) websites en een lijst met geblokkeerde (blacklist) websites. Iedere lijst kan maximaal 500 internetadressen (URL's) bevatten en worden ingeschakeld voor afzonderlijke of meerdere toegangsprofielen.

Toegestane websites (whitelist)

Apparaten die een toegangsprofiel met een ingeschakelde whitelist gebruiken, kunnen alleen de websites bezoeken die zijn opgenomen in de whitelist. Alle andere websites zijn geblokkeerd. Een whitelist is geschikt voor kleine kinderen die slechts enkele websites mogen bezoeken.

Let op dat sommige websites inhoud van andere internetadressen laden. Als de whitelist is ingeschakeld worden dergelijke websites alleen dán juist weergegeven, als de website waarvan de inhoud wordt geladen ook op de whitelist staat.

Voorbeeld:
Als je www.wikipedia.org opent worden ook gegevens geladen van www.wikimedia.org. Als echter alleen wikipedia.org op de whitelist staat, wordt deze website niet juist weergegeven.

Geblokkeerde websites (blacklist)

Apparaten die een toegangsprofiel met een ingeschakelde blacklist gebruiken, kunnen geen websites bezoeken die zijn opgenomen in de blacklist. Alle andere websites mogen wel worden bezocht. Een blacklist is geschikt voor kleine kinderen die bepaalde websites niet mogen bezoeken.

Sommige internetdiensten zijn bereikbaar via verschillende internetadressen. Om de toegang tot deze diensten te blokkeren, moet je alle adressen blokkeren waarover de dienst kan worden geopend. Dit geldt met name voor apps die vaak meerdere of verschillende adressen gebruiken.

Voorbeeld:
Om de toegang tot youtube en ook voor de Youtube-app te blokkeren, moet je de adressen youtube.com, youtube-nocookie.com, youtu.be, ytimg.com, ggpht.com, googleapis.com en googlevideo.com op de blacklist zetten (stand: maart 2018). Google noemt deze adressen in de handleiding YouTube-content beperken in uw netwerk of op uw beheerde apparaten.

2 Filterlijsten voor websites maken

Voer de adressen in van de websites die je wilt verbieden (blacklist) of toestaan (whitelist) in de betreffende lijst:

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Lists".
 4. Klik naast de benodigde lijst op de link "Edit".
 5. Voer in het invoerveld de internetadressen in zonder prefix zoals http, https of www. Druk na het invoeren van elk adres op de entertoets.

  Voorbeeld:
  poker.com xxx.com aggro.tv

 6. Klik op "OK" om de lijst op te slaan.

De filterlijsten zijn nu geconfigureerd. De filterlijsten zijn geldig voor alle toegangsprofielen waarvoor je de optie "Filter web sites" hebt ingeschakeld. Start de FRITZ!Box opnieuw op, zodat de filterlijst ook wordt toegepast op apparaten die tijdens de configuratie toegang hebben tot internet.