FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Af en toe opnieuw opstarten: Meerdere led's knipperen

De FRITZ!Box start af en toe opnieuw op. Hierbij knipperen alle of meerdere leds een aantal keer kort of ononderbroken achter elkaar. De herstarts treden niet altijd even vaak op (bijv. een paar keer per week, meermaals per dag, bij specifieke gebeurtenissen of acties), maar niet voortdurend.

Belangrijk:Als de FRITZ!Box voortdurend opnieuw opstart, volg je de instructies in deze handleiding.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Meest recente FRITZ!OS installeren

2 Juiste netvoeding gebruiken

Het gebruik van een ongeschikte netvoeding voor de FRITZ!Box is een van de meest voorkomende oorzaken van storingen. Vaak wordt bijvoorbeeld de netvoeding van een ander FRITZ!Box-model gebruikt:

 • Sluit de FRITZ!Box met de meegeleverde netvoeding op de stroomvoorziening aan.

3 USB-apparaten bij wijze van test verwijderen

De storing kan worden veroorzaakt door interferentie van USB-apparaten die op de FRITZ!Box zijn aangesloten. Dit kan het geval zijn bij defecte USB-apparaten of bij apparaten waarvan het systeemgeheugen of het bestandssysteem is beschadigd. Apparaten met een stroomverbruik van meer dan 500 mA, bijvoorbeeld harde schijven van 2,5 inch, UMTS-sticks, kunnen ook interferentie veroorzaken.
Ga stap voor stap te werk om te testen of een USB-apparaat de storing veroorzaakt:

 1. Verwijder alle USB-apparaten van de FRITZ!Box.
 2. Controleer gedurende een voldoende lange periode of het probleem opnieuw optreedt.
 3. Sluit de USB-apparaten één voor één afzonderlijk weer aan.
 4. Ga na bij welk USB-apparaat het probleem opnieuw optreedt.
 5. Sluit dit apparaat bij wijze van test aan op de FRITZ!Box via een USB-hub met eigen stroomvoorziening.

  Conform de USB-specificatie mag het stroomverbruik van een USB-apparaat niet hoger zijn dan 500 mA. Als het stroomverbruik van het apparaat hoger is, moet het met de FRITZ!Box worden verbonden via een USB-hub met een eigen stroomvoorziening (actieve USB-hub).

 6. Vervang dit apparaat bij wijze van test als het probleem ook via de actieve hub optreedt.

4 File sharing software configureren

De volgende stappen zijn alleen noodzakelijk als je file sharing software gebruikt (bijvoorbeeld eMule, BitTorrent):

 • Verminder in de file sharing software het aantal toegestane gelijktijdige verbindingen.

5 Fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laden bij wijze van test

Om te testen of het probleem te wijten is aan een onjuiste configuratie van de FRITZ!Box, sla dan eerst de instellingen van je FRITZ!Box op en laad vervolgens bij wijze van test de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box:

 1. Sla eerst de instellingen van de FRITZ!Box op.
 2. Gebruik de gebruikersinterface om defabrieksinstellingen van de FRITZ!Box te laden.
 3. Configureer je FRITZ!Box opnieuw. Voor deze test hoef je alleen de basisfuncties van de FRITZ!Box te configureren.
 4. Test gedurende een voldoende lange periode of het probleem nog steeds optreedt.
  • Als het probleem niet meer optreedt, dan waren de oorspronkelijke instellingen onjuist:
   • Configureer je FRITZ!Box helemaal opnieuw.

6 FRITZ!Box terugzetten

 • Zet de FRITZ!Box met behulp van de hersteltool terug.