FRITZ!Box 3370 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3370 Service

Internettoegang beperken met ouderlijk toezicht

Je kunt verschillende toegangsprofielen instellen in de FRITZ!Box en voor elk profiel kun je de volgende gegevens definiëren:

 • hoe lang en wanneer het gebruik van internet is toegestaan op elke dag van de week
 • welke websites worden geblokkeerd of welke websites als enige zijn toegestaan
 • welke netwerkapplicaties (bijvoorbeeld onlinegames) geen toegang krijgen tot internet.

Je kunt elk toegangsprofiel toewijzen aan een of meer netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk. Zo kun je ervoor zorgen dat de apparaten die door een bepaalde persoon worden gebruikt, zoals computers, gameconsoles en smartphones, allemaal dezelfde beperkingen en hetzelfde toegestane budget hebben.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De functie voor ouderlijk toezicht is niet beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt ("IP client mode"). In dit geval regel je internettoegang in de andere router.
 • In het algemeen geldt dat netwerkapparaten in het gastnetwerk (privéhotspot) worden toegewezen aan het toegangsprofiel "Guest" en niet afzonderlijk kunnen worden geconfigureerd.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 Voorbereidingen

Filterlijsten maken

Als je wilt voorkomen dat bepaalde websites worden weergegeven (blacklist) of wilt dat gebruikers alleen toegang hebben tot bepaalde websites (whitelist), voer je de adressen (URL's) in de betreffende filterlijst in:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Lists".
 4. Klik op de koppeling "Edit" naast de lijst die je wilt bewerken.

  Belangrijk:Als je het filter voor websites hebt ingeschakeld voor een specifiek toegangsprofiel, geldt in het algemeen de regel dat rechtstreekse IP-toegang tot websites is geblokkeerd voor leden van dat profiel. Je kunt de lijst "Permitted IP addresses" bekijken om te weten welke IP-adressen niet kunnen worden aangeroepen omdat de FRITZ!Box de toegang verhindert, en je kunt deze adressen indien gewenst vrijgeven.

 5. Voer de internetadressen (URL's) of IP-adressen in het veld in (niet meer dan 500 adressen per lijst). Druk na het invoeren van elk adres op de spatiebalk.

  Voorbeeld:
  poker.com xxx.com aggro.tv

 6. Klik op "OK" om de lijst op te slaan.

Netwerkapplicaties configureren

Als je de toegang tot internet wilt blokkeren voor bepaalde netwerkapplicaties (zoals onlinegames), moet je dit eerst configureren in de FRITZ!Box:

Belangrijk:Je kunt alleen netwerkapplicaties blokkeren die exclusief gebruikmaken van het TCP- of UDP-protocol.

2 Toegangsprofiel instellen

Algemene toegangsprofielen zijn vooraf geconfigureerd in de FRITZ!Box. Alle netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk die niet aan een specifiek profiel zijn toegewezen, worden automatisch toegewezen aan het toegangsprofiel "Standard". Het toegangsprofiel "Guest" is voor alle netwerkapparaten die toegang hebben als gast.

Als je individuele instellingen voor internettoegang wilt configureren voor bepaalde gebruikers of gebruikersgroepen, moet je een afzonderlijk toegangsprofiel voor elke betreffende gebruiker of gebruikersgroep instellen:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Access Profiles" en vervolgens op de knop "New access profile".
 4. Voer in het veld "Name" de naam van de gebruiker of gebruikersgroep in waarvoor je internettoegang wilt configureren.
 5. Gebruik het venster "Period" om aan te geven wanneer internetgebruik is toegestaan.
 6. Gebruik het venster "Time Budget" om aan te geven hoe lang leden van dit profiel internet mogen gebruiken op elke dag van de week.

  Opmerking:Tickets kunnen worden gebruikt om de onlinetijd te verlengen met 45 minuten per ticket. Tickets worden weergegeven onder "Internet > Filters > Access Profiles" in de gebruikersinterface. Een ticket wordt ingewisseld in de browser, op de pagina waarop wordt gemeld dat de onlinetijd voor de gebruiker is verstreken.

 7. Schakel de optie "shared budget" in als de maximale tijd voor internetgebruik moet worden gedeeld door alle netwerkapparaten van dit toegangsprofiel.

  Belangrijk:Een gedeeld budget heeft alleen zin voor toegangsprofielen van individuele gebruikers die meerdere netwerkapparaten gebruiken voor toegang tot internet. Deze optie moet niet worden ingeschakeld voor gebruikersgroepen.

 8. Schakel de optie "Filter web sites" in als je de toegang wilt verhinderen tot bepaalde websites of onbekende sites.
  1. Schakel de optie "Allow HTTPS queries" in als je versleutelde toegang tot internet wilt toestaan.

   LET OP!Als je deze optie inschakelt, worden HTTPS-websites standaard weergegeven, zelfs als de betreffende URL's op de blacklist staan of niet voorkomen op de whitelist!

  2. Selecteer het filter dat je wilt gebruiken voor internettoegang:
   • Selecteer "Permit web sites (whitelist)" als je alleen toegang wilt geven tot toegestane websites,
    • of
   • Selecteer "Block web sites (blacklist)" als je alleen bepaalde websites wilt blokkeren.
 9. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Block network application" welke netwerkapplicaties je wilt blokkeren voor dit toegangsprofiel.
 10. Klik op OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

3 Toegangsprofiel toewijzen

Je kunt minimaal één keer toegangsprofielen toewijzen aan alle netwerkapparaten die zijn verbonden met het FRITZ!Box-thuisnetwerk:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst het gewenste toegangsprofiel voor het netwerkapparaat.

  Voorbeeld:
  Je hebt het toegangsprofiel "Max" gemaakt voor je zoon. Max gebruikt de internetverbinding van de FRITZ!Box met zijn smartphone, zijn gameconsole en zijn computer. Als je wilt dat het budget van Max internettoegang vanaf al deze apparaten dekt, moet je alle drie apparaten toewijzen aan het toegangsprofiel "Max".

 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Aanvullende beveiligingsmaatregelen implementeren

Toegangsprofiel "Standard" aanpassen

Als je wilt voorkomen dat ouderlijk toezicht wordt omzeild, moet je geen internettoegang toestaan voor leden van het toegangsprofiel "standard":

Opmerking:Alle netwerkapparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk die niet aan een specifiek profiel zijn toegewezen, worden automatisch toegewezen aan het toegangsprofiel "Standard".

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Filters" in het menu "Internet".
 3. Klik op de tab "Access Profiles" en vervolgens op de knop (bewerken) voor het profiel "Standard".
 4. Schakel de optie "never" in het menu "Time Limit" in.
 5. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
 6. Klik op OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

Wachtwoordbeveiliging instellen voor FRITZ!Box

Als je wilt voorkomen dat er wordt geknoeid met de toegangsprofielen, moet je je FRITZ!Box-instellingen beveiligen met een FRITZ!Box-gebruikersnaam en/of -wachtwoord:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "FRITZ!Box Users" in het menu "System".
 3. Klik op de tab "Login to the Home Network".
 4. Schakel de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in,
  • of, als je nog geen gebruikers hebt geconfigureerd:
   • Schakel de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer een wachtwoord naar keuze in dat zal worden vereist voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.