FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren (bijvoorbeeld DynDNS) in de gebruikersinterface. De overeenkomstige instellingen (zoals menupunten, knoppen) worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Geavanceerde weergave inschakelen

2 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Daarom moet je eerst de volgende instelling inschakelen als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
  3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Functie kan in huidige bedrijfsmodus niet worden gebruikt

Als bepaalde instellingen (bijvoorbeeld "online meter", "port sharing", "dynamic DNS", "IP settings" en "DSL information") nog steeds ontbreken, dan komt dit door de bedrijfsmodus van de FRITZ!Box (IP-clientmodus of draadloze repeater). Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client of draadloze repeater, zijn sommige instellingen niet beschikbaar omdat deze niet kunnen worden gebruikt of zinloos zijn in die bepaalde bedrijfsmodus.

Opmerking: Als je niet-beschikbare functies wilt gebruiken, kun je deze configureren in de FRITZ!Box of router vóór de FRITZ!Box.

4 Functie bij bepaalde edities van de FRITZ!Box niet bruikbaar

Er zijn diverse edities van de FRITZ!Box beschikbaar. Sommige zijn beschikbaar in bepaalde landen (bijvoorbeeld speciale edities voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk of internationale edities), en sommige edities zijn bedoeld voor een specifieke internetprovider. De omvang van de functies kan afwijken bij de verschillende edities, zodat de overeenkomstige instellingen (bijvoorbeeld menupunten, knoppen) niet beschikbaar zijn, hoewel deze wel beschikbaar zijn in een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.