FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Regelmatige onderbrekingen van de DSL-verbinding

De DSL-verbinding tussen de FRITZ!Box en de centrale van de DSL-provider wordt meerdere malen per dag onderbroken. Gedurende deze tijd knippert de "Power"-led van de FRITZ!Box en blijft branden als de Internetverbinding opnieuw tot stand is gebracht.

Bij DSL-aansluitingen met een extra analoge vaste lijn treedt dit probleem mogelijk bijzonder vaak op als een oproep aan het vaste nummer wordt aangenomen of een gesprek via de vaste lijn tot stand wordt gebracht.

In de Event Log van de FRITZ!Box wordt de volgende foutmelding weergegeven:

 • "DSL not responding (no DSL synchronization)
  DSL synchronization starting (training)"

Oorzaak

 • De stabiliteit van de DSL-verbinding hangt voornamelijk af van de lengte en de kwaliteit van de toegangslijn. Fouten in de bekabeling of problemen met de centrale (DSLAM) van de internetprovider kunnen ook van invloed zijn.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier zijn beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Event Log van de FRITZ!Box controleren

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Event Log".
 3. Controleer of er gebeurtenissen worden vermeld voordat en terwijl de fout optrad, of alleen nadat de fout zich voordeed.
  • Als er ook gebeurtenissen worden weergegeven voordat de fout optrad of tegelijkertijd met de fout:
   • Ga verder met de volgende maatregel.
  • Als er alleen gebeurtenissen worden weergegeven nadat de fout is opgetreden:

2 Bekabeling controleren

Fouten in de bekabeling zijn vaak moeilijk te herkennen en blijven lang onopgemerkt. Controleer daarom je huisbekabeling:

 • Controleer of de FRITZ!Box correct is verbonden met de DSL-aansluiting. Verwijder daarbij:
  • bij een IP-gebaseerde aansluiting: de DSL-splitter,
  • alle kabelverlengingen,
  • kabels en TAE-aansluitdozen die je niet gebruikt,
  • extra elektrische onderdelen (bijvoorbeeld overspanningsbeveiliging, aansluitdozen voor automatische wisselschakelaars).

3 Meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box installeren

Door de installatie van het meest recente FRITZ!OS is je FRITZ!Box compatibel met de meest recente DSL-techniek wordt gebruikt in de DSL-centrales van de DSL-providers:

4 Interferentieweerstand verhogen

Verhoog de interferentieweerstand (storingsimmuniteit) van de DSL-verbinding om onderbrekingen van de DSL-verbinding als gevolg van korte storingen van de DSL-aansluiting te reduceren:

Opmerking:Als je de interferentieweerstand van de DSL-verbinding verhoogt, kan de doorvoercapaciteit van de DSL-verbinding enigszins verminderen.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "DSL Information".
 3. Klik op het tabblad "Line Settings".
 4. Verander in de sectie "Receive direction" de instelling onder "Intended signal-to-noise ratio" één stap verder richting "Maximum stability".

  Belangrijk:Als de regelaar te ver in de richting "maximum stability" wordt verschoven, kunnen sommige DSL-aansluitingen de DSL-verbinding niet meer tot stand brengen. Selecteer daarom niet meteen de instelling "Maximum stability", maar bepaal de optimale instelling voor je DSL-aansluiting door de regelaar stapsgewijs te verplaatsen.

 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  • Wanneer de DSL-verbinding nog steeds regelmatig afbreekt:
   • Herhaal de stappen 4 - 5 totdat de DSL-verbinding stabiel is.

5 DSL-aansluiting controleren

Mogelijk is er een storing op je DSL-aansluiting. Omdat het controleren van de aansluiting door de DSL-provider lang kan duren, daarbij kosten kunnen ontstaan en uit onze ervaringen blijkt dat DSL-aansluitingen vaak storingen vertonen hoewel ze al door de provider zijn gecontroleerd, ga je als volgt te werk:

 1. Ontkoppel de FRITZ!Box van de DSL-aansluiting.
 2. Sluit een andere DSL-modem op de DSL-aansluiting aan.
 3. Test of de DSL-verbinding met deze DSL-modem stabiel blijft.
  • Wanneer de DSL-verbinding nog steeds afbreekt, is er een storing op de aansluiting:
   • Neem contact op met je DSL-provider om de DSL-aansluiting te laten controleren.

    LET OP!Bij het testen van de DSL-aansluiting kunnen kosten ontstaan. Vraag naar de voorwaarden bij je DSL-provider!