FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

IP-telefoon bij de FRITZ!Box aanmelden en configureren

Je kunt in totaal tien IP-telefoons bij de FRITZ!Box aanmelden. IP- of SIP-telefoons zijn telefoons voor internettelefonie (VoIP). Ze zijn verkrijgbaar als telefoontoestellen (hardphone), als combinatie van adapter met een normale telefoon en als software-oplossing voor de computer.

Als je de telefoon via internet of via een VPN-verbinding bij de FRITZ!Box aanmeldt, kun je niet alleen thuis maar ook onderweg via de FRITZ!Box telefoneren.

Randvoorwaarden / beperkingen

 • Je kunt maximaal tien IP-telefoons (met inbegrip van FRITZ!App Fon) aanmelden.
 • De FRITZ!Box (IP-adres 192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) moet een IP-adres gebruiken uit een van de volgende private IP-adresbereiken:
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 • De IP-telefoon moet een IP-adres gebruiken uit het IP-adresbereik van de FRITZ!Box.

  Opmerking:Deze voorwaarde is niet van toepassing als de telefoon via een VPN-verbinding tussen twee FRITZ!Boxen moet worden aangemeld.

 • Het aanmelden van een IP-telefoon via de gasttoegang is niet mogelijk.
 • Je kunt IP-telefoons niet gebruiken voor fax- en dataverbindingen.
 • Diverse functies van de FRITZ!Box kunnen niet worden gebruikt met IP- telefoons. Dit geldt bijvoorbeeld voor functies als doorverbinden, oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen antwoord, niet storen bij individuele nummers en het bedienen van FRITZ!Box-functies zoals het in- en uitschakelen van het draadloze netwerk, het laden van de fabrieksinstellingen en het instellen van oproepomleidingen.

1 Telefoonnummers configureren in de FRITZ!Box

Configureer eerst alle beschikbare telefoonnummers in de FRITZ!Box:

2 Telefoon verbinden met de FRITZ!Box

3 Telefoonfunctie inschakelen in de FRITZ!Box

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface van de FRITZ!BOX verborgen. Wanneer je de volgende instelling inschakelt, kun je de FRITZ!Box met een IP-telefoon (bijvoorbeeld FRITZ!App Fon ) ook voor internettelefonie gebruiken.

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Activeer de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

4 Telefoon configureren in de FRITZ!Box

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik op de knop "Configure New Device".
 4. Schakel de optie "Telephone (with or without answering machine)" in en klik op "Next".
 5. Schakel de optie "LAN/WLAN (IP telephone)" in en klik op "Next".
 6. Voer een wachtwoord in van ten minste 8 tekens. Het wachtwoord mag niet de gebruikersnaam bevatten.
 7. Klik op "Next".
 8. Selecteer het telefoonnummer voor de telefoon om uitgaande telefoongesprekken mee te voeren.
 9. Klik op "Next".
 10. Bepaal op welke telefoonnummers de telefoon moet reageren.
 11. Klik op "Next" en vervolgens op "Apply" om de instellingen op te slaan.

5 Registratiegegevens in de telefoon invoeren

 • Voer op de telefoon een internettelefoonnummer in met de volgende registratiegegevens:
  • SIP-registrar
   • Als je de telefoon alleen thuis wilt gebruiken, voer dan fritz.box of het IP-adres van de FRITZ!Box (192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) in.

    Belangrijk:Als de aanmelding van de telefoon mislukt of als er geen telefoonverbindingen kunnen worden opgebouwd, dan moet je het IP-adres van de FRITZ!Box invoeren.

    • of als je de IP-telefoon ook via het internet bij de FRITZ!Box wilt aanmelden:
    • Voer het publieke IP-adres in van de FRITZ!Box in.

     Opmerking:De meeste internetproviders onderbreken de internetverbinding elke dag automatisch ("automatic disconnection") en wijzen de FRITZ!Box een ander IP-adres toe zodra de verbinding automatisch wordt hersteld. Onder deMyFRITZ!-domeinnaam is de FRITZ!Box altijd vanaf het internet toegankelijk, ook wanneer het publieke IP-adres regelmatig wijzigt.

  • Gebruikersnaam
   • Voer de gebruikersnaam in die wordt weergegeven in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (bijv. 620).
  • Wachtwoord
   • Voer hetzelfde wachtwoord op de telefoon in als het wachtwoord in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
  • STUN-Server
   • Voer geen STUN-server in.

Je kunt nu de telefoon gebruiken om te bellen en gebeld te worden via de telefoonnummers die je hebt geconfigureerd.

6 Telefoon configureren voor aanmelding vanaf internet

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je de telefoon ook vanaf het internet bij de FRITZ!Box wilt aanmelden. Deze instelling zorgt ervoor dat de IP-telefoon kan worden aangemeld, hoewel het geen IP-adres uit het IP-adresbereik van de FRITZ!Box gebruikt:

Belangrijk:Het aanmelden en het gebruik van telefoons die vanaf het internet toegang tot de FRITZ!Box hebben is mogelijk. Deze functie kunnen we echter niet garanderen, aangezien de aanmelding afhankelijk is van externe factoren waarop de FRITZ!Box geen invloed heeft.

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Telephony" op "Telephony Devices".
 3. Klik bij de betreffende telefoon op de knop (bewerken).
 4. Klik op het tabblad "Account Information".
 5. Schakel de optie "Allow registration from the Internet" in.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

7 Ondersteunde functies bij het telefoneren

Een aantal van de FRITZ!Box-functies kunnen meestal via het toetsenbord van een telefoon worden gebruikt. Bij IP-telefoons werken deze functies echter slechts gedeeltelijk. De functies CLIP (nummerweergave inkomende gesprekken) en CLIR (onderdrukken nummerweergave uitgaande gesprekken) kunnen ook worden gebruikt wanneer je belt met een IP-telefoon. Daarnaast kun je ook interne gesprekken voeren met andere telefoons, oproepen opnemen van andere telefoons (Pickup) die zijn aangesloten op de FRITZ!Box evenals snelkiesnummers en Vanity codes uit het telefoonboek van de FRITZ!Box gebruiken.

Opmerking:Je vindt de interne nummers van je telefoontoestellen in de FRITZ!Box-gebruikersinterface onder "Telephone Book > Internal Numbers".