FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Instellingen opslaan en in dezelfde FRITZ!Box herstellen

Je kunt de instellingen van je FRITZ!Box opslaan in een backupbestand en zo te allen tijde alle of alleen enkele instellingen (bijvoorbeeld instellingen van het draadloos netwerk, FRITZ!Box-gebruikers) in dezelfde FRITZ!Box herstellen.
Om altijd de laatst goed werkende configuratie van je FRITZ!Box te kunnen herstellen, maak je na iedere verandering in de configuratie opnieuw een backup. Voor een automatische backup kun je de "Push Service" "Save Settings" inschakelen. Er wordt dan voorafgaand aan iedere update en iedere keer dat je de fabrieksinstellingen van de FRITZ!Box laadt, automatisch een backup gemaakt van de configuratie. Deze wordt vervolgens per e-mail verstuurd naar het e-mailadres dat in de pushservice is aangegeven.

Belangrijk:Als je de instellingen op een andere FRITZ!Box wilt importeren, volg je de instructies in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Back-up van de instellingen maken

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Save".
 4. Voer een wachtwoord in.
 5. Klik op "Save" en sla het bestand "FRITZ!Box[...].export" op de computer op.

2 Instellingen herstellen

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "Backup".
 3. Klik op het tabblad "Restore".
 4. Voer het wachtwoord in dat je hebt opgegeven bij het opslaan van het back-upbestand.
 5. Klik op "Browse" en selecteer het bestand "FRITZ.Box[...].export" met de instellingen die je wilt herstellen.
 6. Als je alleen bepaalde instellingen wilt herstellen, schakel je de optie "restore selected settings" in.
 7. Klik op de knop "Restore".
 8. Schakel de instellingen in die je wilt herstellen en klik op "Apply".

De instellingen worden nu hersteld.