FRITZ!Box 3390 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3390 Service

Gedeelde bestanden en printers van een computer zijn niet bereikbaar vanaf internet

Via de internetverbinding van de FRITZ!Box is het niet mogelijk om gedeelde bestanden en printers van een externe computer te benaderen. Ook andere verbindingen via het SMB- of CIFS-protocol kunnen niet tot stand worden gebracht via de internetverbinding van de FRITZ!Box, bijvoorbeeld verbindingen met Strato HiDrive. Het is ook niet mogelijk vanaf internet verbindingen met het thuisnetwerk te maken, als daarvoor het SMB- of CIFS-protocol wordt gebruikt.

Oorzaak

  • Om veiligheidsredenen blokkeert de FRITZ!Box in de fabrieksinstellingen alle toegang vanaf vanaf internet tot de TCP- en UDP-poorten 139 en 445, die worden gebruikt om bestanden en printers te delen ("NetBIOS-Filter").

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Gebruik voor internettoegang zonder NetBIOS configureren

  1. Configureer de toepassing in kwestie zodat deze gebruik maakt van veilige overdrachtsprotocollen zoals VPN, HTTPS of SFTP, in plaats van het SMB- of CIFS-protocol. Informatie over de daarvoor noodzakelijke instellingen krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

Workaround

Als een wijziging van de configuratie van de toepassing niet wenselijk of mogelijk is, schakel dan de NetBIOS-filter van de FRITZ!Box uit:

Belangrijk:Wanneer de NetBIOS-filter is uitgeschakeld, kunnen computers in het thuisnetwerk vaker worden aangevallen vanaf internet. Stel daarom een firewall in op alle computers in het thuisnetwerk.

  1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
  3. Klik op het tabblad "Lists".
  4. Schakel de optie "NetBIOS filter enabled" uit. Als de optie niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.
  5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nu is het mogelijk om gebruik te maken van toepassingen die NetBIOS-pakketten via internet uitwisselen, zodat gedeelde bestanden en printers op externe computers toegankelijk zijn.