FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

Uitbreiden draadloze bereik van de FRITZ!Box met een repeater

Je kunt het draadloze bereik (WiFi) van je FRITZ!Box met internettoegang (basisstation) vergroten als je extra FRITZ!Boxen als repeater configureert. Hierdoor kun je het volgende doen:

 • computers, smartphones en andere netwerk- en telefoonapparatuur die met de FRITZ!Box (repeater) zijn verbonden in je thuisnetwerk integreren. Je kunt deze dan met alle apparaten gebruiken die in de FRITZ!Box (basisstation) zijn geconfigureerd voor internet- en telefonie.
 • je gasten toestaan het draadloze netwerk voor gasten te gebruiken voor snelle en veilige toegang tot internet, zelfs wanneer ze zich ver van de FRITZ!Box (basisstation) bevinden. De draadloze apparaten die door je gasten worden gebruikt, blijven hierbij volledig gescheiden van je thuisnetwerk.

Hier laten we je zien hoe je een extra FRITZ!Box als repeater configureert. In plaats van een FRITZ!Box kun je echter ook een FRITZ!WLAN Repeater of een draadloze repeater van een andere fabrikant gebruiken.

Belangrijk:De instructies voor de configuratie van het basisstation zijn geldig voor het bovengenoemde model FRITZ!Box. Handleidingen voor andere modellen vind je in het gedeelte "Service" van de betreffende FRITZ!Boxen op avm.de.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Alle betrokken FRITZ!Boxen moeten de repeaterfunctie ondersteunen.
 • FRITZ!OS 6 of hoger moet zijn geïnstalleerd op de FRITZ!Box (repeater) die deel gaat uitmaken van het draadloos gastnetwerk van de FRITZ!Box (basisstation).
 • De naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box (basisstation) moet zichtbaar zijn.

Belangrijk: Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS.

1 FRITZ!Box (basisstation) configureren

In de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box al geconfigureerd om te worden gebruikt als basisstation. Als je de instellingen voor draadloze netwerken hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, configureer je de volgende instellingen:

Draadloos netwerk inschakelen

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel het draadloze netwerk in voor de 2,4 GHz-frequentieband.
 4. Schakel het draadloze netwerk in voor de 5 GHz-frequentieband.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Naam van het draadloze netwerk (SSID) weergeven

Controleer of de naam van het draadloze netwerk van de FRITZ!Box (basisstation) zichtbaar is:

Opmerking: Het verbergen van de naam van het draadloze netwerk kan een veiligheidsrisico vormen (zie 5 Wi-Fi security myths you must abandon now).

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Schakel de optie "Name of the wireless radio network visible" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

MAC-adresfilter tijdelijk uitschakelen

Het MAC-adresfilter van de FRITZ!Box mag niet zijn ingeschakeld tijdens de configuratie:

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 3. Schakel de optie "Allow all new wireless devices" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Het MAC-adresfilter is nu uitgeschakeld. Je kunt het MAC-adresfilter weer inschakelen zodra je de configuratie van de draadloze verbinding tussen de FRITZ!Box (repeater) en de FRITZ!Box (basisstation) hebt voltooid.

Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Repeater".
 3. Schakel de optie "Access point" in.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box (Repeater) configureren

Voorbereidingen

 • Gebruik een netwerkkabel om een computer aan te sluiten op een LAN-poort van de FRITZ!Box die je wilt configureren als repeater.
  • Alleen wanneer de computer al is verbonden met de FRITZ!Box (basisstation):
   • Verbreek de netwerkverbinding tussen de computer en de FRITZ!Box (basisstation).

Draadloze instellingen van de FRITZ!Box (basisstation) aanpassen

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box (repeater) wanneer je wilt dat draadloze apparaten altijd automatisch verbinding maken met de FRITZ!Box met het sterkste signaal (draadloos roamen):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voor de frequentieband die wordt gebruikt, voer je dezelfde "Name of the wireless radio network (SSID)" in, als die je hebt ingevoerd in de FRITZ!Box die als basisstation is geconfigureerd.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 6. Schakel de optie "WPA Encryption" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "WPA mode" de optie "WPA2 (CCMP)".

  Opmerking:Als je nog draadloze apparaten gebruikt die WPA2 niet ondersteunen, kun je de instelling "WPA + WPA2" gebruiken. Als je deze instelling selecteert, gebruiken je draadloze apparaten automatisch de veiligste WPA-modus voor draadloze verbindingen.

 8. Voer in het veld "Network key" dezelfde draadloze netwerksleutel in, als die je hebt ingevoerd in de FRITZ!Box die als basisstation is geconfigureerd.
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Repeater".
 3. Schakel de optie "Repeater" in.
 4. Zoek onder "Access Point Selection" naar de naam van het draadloze netwerk (SSID) van de FRITZ!Box (basisstation) en selecteer deze.

  Belangrijk: Als de FRITZ!Box (basisstation) niet in de lijst staat, verklein je de afstand tussen het basisstation en de FRITZ!Box (repeater) en klik op de knop "Refresh List".

  Opmerking:Ongeacht de frequentieband die wordt gebruikt voor de draadloze verbinding tussen beide FRITZ!Boxen, kunnen draadloze apparaten over het algemeen verbinding maken met de FRITZ!Box (basisstation) en de FRITZ!Box (repeater) via een van beide frequentiebanden (als de FRITZ!Box die als repeater wordt gebruikt, beide frequentiebanden tegelijk kan gebruiken).

 5. Voer in het veld "Network key" de netwerksleutel van de FRITZ!Box (basisstation) in.
 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Nu is de draadloze verbinding tussen beide FRITZ!Boxen tot stand gebracht.

3 Ideale plaats vinden voor de repeater

 • Kies een plaats voor de FRITZ!Box (repeater) waarvandaan andere draadloze apparaten (bijvoorbeeld smartphones, tablets), storingsvrij verbinding kunnen maken met de FRITZ!Box (basisstation).
 • Plaats de FRITZ!Box (repeater) niet direct in de hoek van een kamer.
 • Plaats de FRITZ!Box (repeater) indien mogelijk op een plek met zo weinig mogelijk obstakels eromheen, d.w.z. niet direct achter of onder een obstakel zoals bijvoorbeeld een kast of een verwarming.
 • Plaats de FRITZ!Box (repeater) indien mogelijk zo hoog mogelijk boven in een kamer, bijvoorbeeld boven op een kast.
 • Zorg ervoor dat er zich zo min mogelijk obstakels bevinden tussen de FRITZ!Box (repeater) en FRITZ!Box (basisstation). Vooral metalen- of waterhoudende objecten (bijvoorbeeld koelkasten, radiatoren, kamerplanten) verminderen beduidend de kwaliteit van het draadloos signaal.
 • Plaats de FRITZ!Box (repeater) niet in de buurt van andere zenders (bijvoorbeeld magnetron, babyfoon, draadloze speakers, bluetooth apparaten).

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (basisstation) openen.

 • Voer in het adresveld van de internetbrowser fritz.box in.

Gebruikersinterface van de FRITZ!Box (repeater) openen.

 1. Klik op "Home Network" in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (basisstation).
 2. Klik in het menu "Thuisnetwerk" op "Thuisnetwerkoverzicht".
 3. Klik op de link voor de FRITZ!Box (repeater),
  • of:
 • Voer in het adresveld van de internetbrowser het IP-adres in dat de FRITZ!Box (basisstation) aan de FRITZ!Box (repeater) heeft toegewezen (bijvoorbeeld 192.168.178.25).

  Opmerking: Je kunt het IP-adres van de FRITZ!Box (repeater) vinden in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box (basisstation) onder "Home Network > Home Network Overview> Network Connections".

5 FRITZ!Box (Repeater) configureren voor telefonie

Alle telefoonnummers die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box (basisstation), kunnen ook worden gebruikt door de telefoons die zijn verbonden met de FRITZ!Box (repeater).