FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

FRITZ!NAS geeft Apple OS X-beheerbestanden weer (bijvoorbeeld .DS_Store)

Apple OS X-beheerbestanden worden weergegeven in de FRITZ!NAS-gebruikersinterface (http://fritz.nas). Dit zijn bestanden zoals .DS_Store-bestanden en bestanden met namen die beginnen met"._". Deze bestanden worden niet weergegeven wanneer je Finder gebruikt voor toegang tot de opslag.

Oorzaak

  • Apple OS X maakt automatisch een beheerbestand aan voor elk bestand. Dit bevat informatie die nodig is om het bestand weer te geven in Finder (bijvoorbeeld plaats en grootte van het venster). Daarnaast wordt een .DS_Store-bestand aangemaakt in elke map. Apple OS X Finder geeft deze beheerbestanden standaard niet weer. Computers met andere besturingssystemen (bijvoorbeeld Windows 8) en NAS-systemen zoals de FRITZ!Box geven deze beheerbestanden echter wel weer.

Apple OS X-beheerbestanden uitschakelen voor netwerkstations

Schakel de instelling voor het maken van beheerbestanden voor externe en netwerkstations uit op de computer met Apple OS X.

Opmerking:Meer informatie over de procedure vind je in de documentatie bij OS X. Je kunt ook rechtstreeks contact opnemen met Apple.

  1. Open Finder.
  2. Klik op "Applications" en vervolgens op "Utilities".
  3. Start Terminal.
  4. Voer de opdracht defaults write com.apple.desktopservices DSDontWriteNetworkStores true in Terminal in.
  5. Druk op Enter.
  6. Start je computer opnieuw op.