FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

VPN-verbindingen zijn traag

Bij de overdracht van gegevens via een VPN-verbinding tussen een computer en een FRITZ!Box of twee FRITZ!Box-netwerken worden lagere transmissiesnelheden bereikt dan de mogelijke snelheden van de betreffende internetaansluitingen.

Transmissiesnelheid is lager vanwege werkingsprincipe

De hoogst mogelijke transmissiesnelheid via een VPN-verbinding wordt beïnvloed door

  • de snelheid van beide internetaansluitingen.
  • de extra beheersgegevens (overhead) die ontstaan door de VPN-versleuteling.
  • de beheersgegevens (overhead) van de gebruikte programma's of communicatieprotocollen (SMB, FTP, VoIP).

Afhankelijk van de over te dragen bestandstypen en communicatieprotocollen kan de extra overhead door de VPN-versleuteling 4% tot 74% bedragen. De transmissiesnelheid wordt zelden met meer dan 20% verminderd door VPN-overhead, maar dit is wel mogelijk. Gewoonlijk wordt de transmissiesnelheid het meest beperkt door de upload van de internetaansluiting van de externe VPN-partij.

Voorbeeld:
FRITZ!Box A wordt gebruikt op een internetaansluiting met een downstream van 50 Mbit/s en een upstream van 10 Mbit/s; FRITZ!Box B op een internetaansluiting met een downstream van 6000 kbit/s en een upstream van 512 kbit/s.
Als er gegevens worden gekopieerd van FRITZ!Box A naar FRITZ!Box B, wordt de download door de downstream van FRITZ!Box B beperkt tot maximaal 6 Mbit/s. Als er gegevens worden gekopieerd van FRITZ!Box B naar FRITZ!Box A, wordt de download door de upstream van FRITZ!Box B beperkt tot maximaal 512 kbit/s. De werkelijke transmissiesnelheid kan door de VPN-overhead worden verminderd tot 1,5 Mbit/s of 133 kbit/s.