FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

FRITZ!App Fon instellen

Met FRITZ!App Fon kun je je smartphone gemakkelijk verbinden met je FRITZ!Box via draadloos LAN (WiFi). Als je thuis bent, kun je handig met je smartphone bellen via de FRITZ!Box. De smartphone fungeert dan als IP-telefoon. Je kunt FRITZ!App Fon ook gebruiken met meerdere FRITZ!Boxes. Dit betekent dat je verschillende FRITZ!Boxes kunt gebruiken om te bellen (afhankelijk van je locatie). Dit kun je doen door FRITZ!App Fon eenmalig te registreren bij elke FRITZ!Box, zoals hier beschreven.

Vereisten / Beperkingen

 • iOS versie 5.0 of hoger moet zijn geïnstalleerd op het Apple-apparaat, of Android versie 2.2 of hoger op het Android-apparaat.
 • Je kunt maximaal tien IP-telefoons registreren (met inbegrip van FRITZ!App Fon).
 • De FRITZ!Box (IP-adres 192.168.178.1 in de fabrieksinstellingen) moet een IP-adres gebruiken uit een van de volgende bereiken van private IP-adressen:
  • 192.168.0.0 - 192.168.255.255
  • 172.16.0.0 - 172.31.255.255
  • 10.0.0.0 - 10.255.255.255
 • Diverse FRITZ!Box-functies kunnen niet worden gebruikt met FRITZ!App Fon. Dit geldt bij individuele nummers bijvoorbeeld voor functies als doorverbinden, oproep weigeren indien bezet (busy on busy), terugbellen indien bezet / geen antwoord en niet storen, en voor de mogelijkheid om bepaalde FRITZ!Box-functies te beheren, zoals in- en uitschakelen van draadloos LAN, het laden van de fabrieksinstellingen of het instellen van oproepomleidingen.

Belangrijk:Sommige instellingen die hier worden beschreven, worden alleen weergegeven als de geavanceerde weergave is ingeschakeld in de gebruikersinterface. De configuratieprocedure en de opmerkingen over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS

1 Voorbereiding

2 FRITZ!Box configureren om deze toegankelijk te maken voor applicaties

In de configuratie van de fabrieksinstellingen is de FRITZ!Box toegankelijk gemaakt voor applicaties. Als je deze instelling hebt gewijzigd in de FRITZ!Box, kun je configureren dat applicaties opnieuw toegang hebben:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Network" in het menu "Home Network".
 3. Klik op de tab "Network Settings".
 4. Ga naar de sectie "Access Settings in the Home Network" en schakel de optie "Allow access for applications" in.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 Draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren

De smartphone moet zijn verbonden met het draadloze FRITZ!Box-netwerk wanneer je FRITZ!App Fon configureert. Je moet dus de draadloze verbinding met de FRITZ!Box configureren:

Belangrijk:De smartphone moet niet zijn verbonden met de FRITZ!Box via gasttoegang.

4 FRITZ!App Fon installeren

 1. Download FRITZ!App uit de Google Play Store, de Apple App Store of van iTunes en installeer de app op je smartphone.
 2. Start FRITZ!App Fon.
 3. Voer het wachtwoord in als je een wachtwoord hebt ingesteld voor de FRITZ!Box-gebruikersinterface
  • of
   • Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in als je de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" hebt ingeschakeld.

    Belangrijk:De FRITZ!Box-gebruiker moet gebruiksrechten hebben voor FRITZ!App Fon. Je kunt de toegangsrechten bewerken in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

FRITZ!App Fon wordt automatisch geconfigureerd als IP-telefoon in de FRITZ!Box.

5 Telefoonnummers toewijzen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Telephony Devices" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "Edit" voor FRITZ!App Fon.

  Opmerking:FRITZ!App Fon wordt automatisch als IP-telefoon geconfigureerd op de poort "LAN/WLAN".

 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Outgoing calls" het nummer dat FRITZ!App Fon moet gebruiken om te bellen.
 5. Selecteer de nummers waarop FRITZ!App Fon moet reageren wanneer je wordt gebeld.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

6 FRITZ!App Fon voor VPN configureren

Als je Apple iOS of Android 5 ("Lollipop") of hoger gebruikt, kun je FRITZ!App Fon meteen gebruiken via een VPN-verbinding zonder dat het nodig is eerst instellingen te configureren. Als je Android 4.4. of ouder gebruikt, moet je eerst de volgende opties inschakelen in de app:

 1. Start FRITZ!App Fon.
 2. Tik op "Meer" en vervolgens op "Settings".
 3. Tik op de menuknop en tik vervolgens op "Advanced".
 4. Schakel de optie "In all networks - Connect to FRITZ!Box even if WLAN is not connected" in.
  • Als je Android 4.4. of ouder gebruikt, moet je FRITZ!App Fon stoppen en opnieuw starten zodra de VPN-verbinding tot stand is gebracht. Met Apple iOS en Android 5 ("Lollipop") en hoger, worden actieve VPN-verbindingen gedetecteerd.

Wanneer je FRITZ!App FON start, wordt automatisch verbinding gemaakt met de FRITZ!Box. FRITZ!App FON blijft actief op de achtergrond, zodat je snel en gemakkelijk kunt bellen via de FRITZ!Box. Indien gewenst, kun je FRITZ!App Fon ook geforceerd afsluiten.

Opmerking:Als je ook andere telefoonapps (zoals Joyn) op je smartphone gebruikt, moet je altijd eerst FRITZ!App Fon starten voordat je de andere telefoonapplicaties start, omdat anders de automatische registratie bij de FRITZ!Box mogelijk mislukt.