FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

MTU size voor DSL-verbindingen handmatig aanpassen

Met de FRITZ!Box kan de MTU-grootte niet handmatig worden aangepast. Dit is ook niet nodig, omdat de FRITZ!Box ondersteuning biedt voor MSS clamping (Maximum Segment Size) waardoor automatisch de grootte van de gegevenspakketten wordt aangepast aan de kleinere MTU van de onderling verbonden netwerken. Er treedt dus geen prestatieverlies op door gefragmenteerde of genegeerde gegevenspakketten.

Opmerking:De Maximum Transmission Unit (MTU) geeft de maximale grootte aan van de gebruikersgegevens die in één gegevenspakket kunnen worden doorgegeven. Voor DSL-verbindingen die tot stand worden gebracht via PPPoE (Point to Point Protocol over Ethernet), bedraagt de maximale MTU 1492 bytes. De internetprovider kan de MTU verminderen door gebruik te maken van aanvullende protocollen.