FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

Doorschakeling in FRITZ!Box configureren

In je FRITZ!Box kun je doorschakelingen configureren. Inkomende oproepen worden dan automatisch doorgeschakeld naar een andere aansluiting, een bepaalde telefoon of een antwoordapparaat. Je kunt de doorschakeling configureren voor alle inkomende oproepen of alleen voor bepaalde oproepen.

Je kunt bijvoorbeeld definiëren dat

  • alle oproepen worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting.
  • alle oproepen waarbij de beller de nummerweergave heeft uitgezet, worden doorgeschakeld naar een antwoordapparaat.

    Belangrijk:Als je anonieme oproepen wilt doorschakelen naar een van de interne antwoordapparaten van de FRITZ!Box, volg je de aanwijzingen in deze handleiding.

  • alle oproepen van een bepaalde persoon uit het telefoonboek in de FRITZ!Box doorschakelen naar je mobiele telefoon.
  • alle oproepen naar een bepaald telefoonnummer worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting als dit nummer in gesprek is.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Daarom moet je eerst de volgende instelling inschakelen als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

  1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "WLAN" op "Radio Channel".
  3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Doorschakeling configureren