FRITZ!Box 3490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 3490 Service

FRITZ!Box configureren voor internettoegang via mobiel netwerk

Met een extra dongle voor mobiel breedbandinternet kan de FRITZ!Box ook internetverbindingen via een mobiel netwerk tot stand brengen en deze aan alle computers binnen het thuisnetwerk ter beschikking stellen.

Opmerking:Als je geen dongle voor mobiel breedbandinternet hebt, kun je de FRITZ!Box ook configureren om de mobiele internetverbinding van een Android-smartphone (USB-tethering) te gebruiken.

Voorwaarden / Beperkingen

 • De dongle voor mobiel breedbandinternet moet de mobiele standaard LTE (4G) of UMTS/HSPA (3G) voor ondersteunen.
 • De dongle voor mobiel breedbandinternet moet AT-commando's of USB-tethering ondersteunen.
 • Afhankelijk van de provider van je mobiele netwerk, zijn internettelefonie en alle andere functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld inkomende VPN-verbindingen), mogelijk niet of beperkt beschikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Dongle voor mobiel breedbandinternet verbinden met de FRITZ!Box

 • Verbind de dongle voor mobiel breedbandinternet waarin de simkaart is geplaatst met een USB-poort van de FRITZ!Box.

2 FRITZ!Box configureren

Voorbereidingen

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Mobile Communications".
 3. Controleer of de sectie "USB Tethering" wordt weergegeven.

Internettoegang configureren

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Mobile Communications".
 3. Als je altijd het mobiele netwerk wilt gebruiken voor de verbinding met internet:
  • Schakel de optie "Mobile connection enabled" in.
  • Als je het mobiele netwerk alleen wilt gebruiken voor de verbinding met internet wanneer de DSL-synchronisatie een storing heeft:
  • Schakel de optie "Automatically enable the mobile connection when the DSL connection is disrupted" in.

   Opmerking:Zodra DSL-synchronisatie gedurende ten minste 30 minuten weer beschikbaar en stabiel is, verbreekt de FRITZ!Box de mobiele verbinding en wordt de internetverbinding via DSL hersteld.

 4. Voer in het tekstveld "PIN" de pincode voor de simkaart van de dongle voor mobiel breedbandinternet in.

  Belangrijk:Als je 3 keer de verkeerde pincode invoert, moet je de pukcode gebruiken. Je provider van het mobiele netwerk kan je informatie geven over je pin- en pukcode.

 5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Mobile communications network provider" je provider.
  • of, als je provider van het mobiele netwerk niet wordt vermeld in de lijst:
   • Selecteer "Other operator" en voer in de betreffende tekstvelden de accountgegevens in die je hebt ontvangen van je provider van het mobiele netwerk.

    Opmerking:Je kunt de accountgegevens voor vooraf geconfigureerde providers van mobiele netwerken niet wijzigen.

 6. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box brengt nu alle verbindingen met internet tot stand via de aangesloten dongle voor mobiel breedbandinternet.