FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

In FRITZ!Box geconfigureerde VPN-verbindingen wijzigen

De VPN-verbindingen die zijn geconfigureerd in de FRITZ!Box kunnen op verschillende manieren worden gewijzigd:

  • Verbindingen met andere FRITZ!Box-netwerken (LAN-LAN-verbinding) en VPN-verbindingen met bedrijfs VPN's kunnen worden gewijzigd in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box onder "Internet > Permit Access > VPN".
  • VPN-verbindingen die zijn gemaakt met het programma Configure FRITZ!Box VPN Connection en zijn geïmporteerd in de FRITZ!Box, kunnen worden gewijzigd op de computer waarmee ze zijn gemaakt. Deze VPN-verbindingen kunnen niet worden gewijzigd in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.

    Opmerking:Configure FRITZ!Box VPN Connection slaat de VPN-instellingen op onder:
    Windows 10 / 8: C:\Gebruikers\ [Gebruiker]\ AppData\ Roaming\AVM
    Windows 7: C:\Gebruikers\ [Gebruiker]\ AppData\ Roaming\AVM

  • VPN-verbindingen met iOS- of Androidapparaten of computers met macOS kunnen niet worden gewijzigd.