FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

MyFRITZ!-wachtwoord wijzigen

Je kunt het wachtwoord voor je MyFRITZ!-account rechtstreeks wijzigen via myfritz.net. Daarna moet je ook het MyFRITZ!-wachtwoord in de FRITZ!BOX wijzigen, zodat je FRITZ!BOX nog steeds het IP-adres waaronder deze vanaf internet bereikbaar is, aan de MyFRITZ!-service kan sturen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 MyFRITZ!-wachtwoord wijzigen

 1. Open myfritz.net in een webbrowser.
 2. Voer in de betreffende invoervelden het e-mailadres en het MyFRITZ!-wachtwoord in die je hebt gebruikt voor de registratie bij MyFRITZ! en klik op "Aanmelden".
 3. Los de captcha op.
 4. Klik rechts boven aan de rand van de website op de menuknop met 3 punten en dan op "Accountinstellingen".
 5. Klik op "Wachtwoord wijzigen".
 6. Voer in het invoerveld "Actueel wachtwoord" het wachtwoord in dat je momenteel gebruikt en voer je nieuwe wachtwoord in de velden "New password" en "Confirm new password" in.
 7. Klik op "Save" om het nieuwe wachtwoord op te slaan.

2 Nieuw wachtwoord in de FRITZ!Box instellen voor MyFRITZ!

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "MyFRITZ!account".
 3. Klik rechts van het e-mailadres op de link "Another MyFRITZ! account".
 4. Schakel de optie "Register the FRITZ!Box with an existing MyFRITZ! account" in.
 5. Voer in het invoerveld "MyFRITZ! password" het nieuwe wachtwoord in en klik op "Next".