FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Foutmelding "Unidentified Network" in het Windows Netwerkcentrum

Een Windows-computer kan geen verbinding maken met internet via de internetverbinding van de FRITZ!Box. De foutmelding "Unidentified Network" wordt weergegeven in het Windows Netwerkcentrum.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 DHCP-server van de FRITZ!Box inschakelen

In de fabrieksinstellingen wijst de FRITZ!Box per DHCP automatisch de juiste IP-instellingen toe aan alle apparaten. Als je de DHCP-server van de FRITZ!Box hebt uitgeschakeld, schakel deze dan weer in:

Belangrijk:Als de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van een andere router gebruikt, is de DHCP-server van de FRITZ!Box uitgeschakeld. In dit geval moet de router vóór de FRITZ!Box (upstream router) de IP-instellingen toewijzen aan de apparaten.

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Home Network Overview".
  3. Klik op het tabblad "Network Settings".
  4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
  5. Schakel de DHCP-server in en definieer het bereik waarbinnen de FRITZ!Box IP-adressen moet toewijzen.

    Opmerking:In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en wijst IP-adressen toe tussen xxx.20 en xxx.200.

  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Computer voor het automatisch laten toewijzen van IP-instellingen configureren

Opdat de computer altijd de juiste IP-instellingen gebruikt, moet je ervoor zorgen dat deze automatisch de IP-instellingen krijgt toegewezen van de FRITZ!Box (dit is de standaardinstelling van de meeste besturingssystemen):

3 Firewall van de computer configureren

Een firewall kan de communicatie tussen de computer en de FRITZ!Box verstoren:

  • Stel de firewall van de computer zodanig in dat deze verbindingen van de computer naar de FRITZ!Box toelaat. Informatie over de configuratie verkrijg je van de fabrikant van de firewall, bijvoorbeeld via het handboek.