FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Ouder FRITZ!OS installeren (downgrade)

Met het huidige FRITZ!OS stellen we nieuwe en verbeterde functies beschikbaar en bieden we een oplossing voor bekende problemen. Ook worden de beveiligingsfuncties continu aangepast en verbeterd, waarbij rekening wordt gehouden met de huidige vereisten zodat je bent beschermd tegen nieuwe potentiële bedreigingen. Het meest recente FRITZ!OS zorgt zodoende voor maximale veiligheid in je thuisnetwerk.

Het is weliswaar mogelijk om een oudere versie van FRITZ!OS te installeren (downgrade), we bevelen dit echter niet aan vanwege de genoemde redenen. Niettemin kun je een oudere versie van FRITZ!OS installeren met behulp van het herstelprogramma. Alle instellingen van de FRITZ!Box worden dan gewist.

Voorwaarden

 • Op de computer is Windows 10 / 8 / 7 geïnstalleerd.

1 Back-up van de gegevens van het interne geheugen maken

Het interne geheugen wordt gewist tijdens deze procedure. Maak daarom eerst een back-up van alle gegevens die je nog nodig hebt:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Als de optie "Storage (NAS) enabled" is ingeschakeld, klik je op "Internal memory" zodat de inhoud van FRITZ!NAS wordt weergegeven.
 4. Zet een vinkje bij de mappen en bestanden waarvan je een back-up wilt maken en klik op "Download".

2 Herstelprogramma downloaden

 1. Open in een webbrowser https://service.avm.de/downloads/downgrade/.
 2. Navigeer naar de map die overeenkomt met het model van je FRITZ!Boxen vervolgens naar de submap "deutschland" of "other".

  Opmerking: De volledige modelaanduiding van je FRITZ!Box staat vermeld in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op de pagina "Overview" en op de onderzijde van het apparaat.

 3. Download het bestand met de bestandsextensie ".exe" naar de computer.

3 FRITZ!Box met de computer verbinden

 1. Gebruik de meegeleverde netwerkkabel om de computer rechtstreeks aan te sluiten op een LAN-poort van je FRITZ!Box.
 2. Verbreek alle andere verbindingen tussen de FRITZ!Box en netwerk- en USB-apparaten.

4 Firewalls uitschakelen

LET OP!Schakel de firewalls alleen uit om het herstelprogramma uit te voeren en schakel deze weer in vóórdat je verbinding maakt met internet. Deze programma's beschermen je computer tegen indringers vanaf internet en het uitvoeren van kwaadaardige programma's (bijvoorbeeld computervirussen).

 1. Verbreek de internetverbinding van de FRITZ!Box en maak pas weer verbinding wanneer de firewall is gestart.
 2. Stel alle firewalls op je computer (bijvoorbeeld ZoneAlarm, Norton Security) zodanig in, dat deze niet automatisch opnieuw worden ingeschakeld bij het opnieuw opstarten van de computer.
 3. Schakel alle firewalls uit.
 4. Schakel de Windows-firewall uit:

  Windows 10

  1. Klik in de taakbalk van Windows op (Start) en vervolgens op (Instellingen).
  2. Klik in het menu "Instellingen" op "Netwerk en Internet" en dan op "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 8

  1. Druk op de toetscombinatie Windows-toets + X en klik op "Configuratiescherm" in het contextmenu.
  2. Selecteer "Systeem en beveiliging" en vervolgens "Windows Firewall".
  3. Schakel de Windows-firewall uit.

  Windows 7

  1. Klik in Windows op "Start" en vervolgens op "Configuratiescherm".
  2. Selecteer rechtsboven onder "Weergave" de optie "Categorie" ().
  3. Klik op "Systeem en beveiliging" en vervolgens op "Windows Firewall".
  4. Schakel de Windows-firewall uit.

5 Herstelprogramma uitvoeren

 1. Start het bestand "fritz.box_...recover-image.exe" en klik op "Verder".
 2. Volg de instructies.

  Opmerking:Het is geen fout als het programma de FRITZ!Box niet zoekt onder het IP-adres 192.168.178.1, maar onder een ander IP-adres. Het proces wordt hierdoor niet belemmerd.

 3. Als het programma een foutmelding weergeeft, bijvoorbeeld "Recovery failed due to an error", voer je het programma opnieuw uit. Als het herstellen na meerdere pogingen mislukt, voer dan het herstelprogramma uit op een andere computer.
  • Als het programma de melding "Complete - FRITZ!Box successfully restored!" weergeeft, is het herstelproces met succes afgerond.