FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

FRITZ!Box Media Server configureren

Als mediaserver kan de FRITZ!Box afbeeldingen, muziek video's, internetradiozenders en podcasts overdragen naar afspeelapparaten of programma's in het thuisnetwerk (mediastreaming). Daardoor hebben alle computers en veel andere apparaten in het FRITZ!Box-thuisnetwerk (bijvoorbeeld tv, smartphone met FRITZ!App Media, WiFi muzieksystemen) toegang tot een centrale mediaverzameling.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het afspeelapparaat of -programma moet de UPnP-AV-standaard Universal Plug and Play Audio/Video) ondersteunen.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Mediaserver voor mediaverzameling configureren

USB Remote Connection voor USB-opslagmedia in de FRITZ!Box uitschakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "USB Devices".
 3. Klik op het tabblad "USB Remote Connection".
 4. Schakel de optie "USB storage media" uit.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

USB-opslagmedium met mediaverzameling verbinden met FRITZ!Box

 1. Kopieer je mediaverzameling naar een USB-opslagmedium (bijvoorbeeld een geheugenstick of harde schijf).

  Belangrijk:Het USB-opslagmedium moet zijn geformatteerd met het bestandssysteem NTFS, FAT/FAT32 of ext2/ext3/ext4 als je het wilt gebruiken met de mediaserver. De fabrikant kan je van informatie voorzien over het bestandssysteem van je USB-opslagmedium.

 2. Verbind het USB-opslagmedium met een USB-poort van de FRITZ!Box.

Media Server van de FRITZ!Box inschakelen

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Schakel de optie "Media server enabled" in.
 4. Als je de toegang wilt beperken voor bepaalde USB-opslagmedia die zijn verbonden met de FRITZ!Box, selecteer je in de sectie "Media Sources" het USB-opslagmedium waarvan je de mediabestanden wilt delen met de Media Server.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

Mediabestanden indexeren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Storage (NAS)".
 3. Klik in de tabel "Storage on the FRITZ!Box" op "not created" of "was created" bij elk opslagmedium dat bestanden bevat.

Het indexeren is voltooid als bij het betreffende opslagmedium "was created" wordt weergegeven.

Het indexbestand wordt in de toekomst automatisch bijgewerkt als je een webbrowser gebruikt om bestanden te kopiëren naar http://fritz.nas. Als je bestanden met Windows Verkenner of andere programma's naar het opslagmedium kopieert, moet je de update van de bestandsindex uitvoeren via de FRITZ!Box-gebruikersinterface, FRITZ!App Media of een afspeelapparaat of -programma dat UPnP ondersteunt.

2 Mediabronnen op internet configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je MagentaCLOUD van Telekom gebruikt en wilt dat de FRITZ!Box Media Server de mediabestanden die daar zijn opgeslagen beschikbaar maakt:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Schakel in de sectie "Media Sources" de service in die je gebruikt.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
  • Nu wordt een venster geopend om de mediabron te configureren in de FRITZ!Box.
 5. Voer in de betreffende invoervelden de toegangsgegevens in die je hebt ontvangen van je provider en volg verdere instructies.

  Belangrijk:Tijdens het configureren van de MagentaCLOUD service vraagt Telekom om toegang tot de FRITZ!Box te configureren. Hierbij wordt een onjuiste tekst weergegeven. De FRITZ!Box vraagt geen persoonlijke gegevens aan bij de Telekom en heeft ook geen toegang tot deze gegevens. Telekom zal deze tekst aanpassen.

3 Internetradio configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box Media Server wilt gebruiken om naar internetradiozenders te luisteren:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Klik op het tabblad "Web Radio".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een vooraf geconfigureerde radiozender of selecteer "Other web radio station..." als de gewenste zender niet in de lijst staat.

  Opmerking:Als je een vooraf geconfigureerde zender selecteert, wordt deze automatisch geconfigureerd. De volgende instellingen kun je later veranderen via de knop "Edit".

 5. Voer in het invoerveld "Name" een naam in voor de radiozender.
 6. Voer in het invoerveld "Web address" het adres in van de radiozender.

  Opmerking:Links naar diverse internetradiozenders vind je bijvoorbeeld op www.shoutcast.com. Je kunt de adressen van de zenders kopiëren en het contextmenu gebruiken om deze in het betreffende invoerveld te plakken.

 7. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

4 Podcasts configureren

De volgende maatregel is alleen noodzakelijk als je de FRITZ!Box Media Server wilt gebruiken om naar podcasts te luisteren:

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Media Server".
 3. Klik op het tabblad "Podcast".
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst een vooraf geconfigureerde podcast of selecteer "Other podcast..." als de gewenste podcast niet in de lijst staat.

  Opmerking:Als je een vooraf geconfigureerde podcast selecteert, wordt deze automatisch geconfigureerd. De volgende instellingen kun je later veranderen via de knop "Edit".

 5. Voer in het invoerveld "Name" een naam in voor de podcast.
 6. Voer in het invoerveld "Web address" het adres in voor de podcast.

  Opmerking:Links naar diverse podcasts vind je bijvoorbeeld op www.podcastdirectory.com. Je kunt het webadres van de podcast kopiëren en het contextmenu gebruiken om deze in het betreffende invoerveld te plakken.

 7. Geef in de invoervelden voor "Retrieval interval" op hoe vaak de podcasts moeten worden bijgewerkt.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.