FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

FRITZ!Box als IP-client configureren

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router. In dit geval

 • is de Firewall van de FRITZ!Box uitgeschakeld.
 • krijgen de computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden, hun IP-instellingen nog steeds van de andere router.
 • kunnen alle apparaten zonder beperkingen met elkaar communiceren, ongeacht of deze zijn aangesloten op de FRITZ!Box of de andere router.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het kinderslot, de online-teller, de gasttoegang en alle andere functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld portforwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn niet beschikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
 3. Klik op het tabblad "Network Settings".
 4. Schakel in de sectie "Operating Mode in the Home Network" de optie "IP-Client" in.
 5. Schakel de optie "via LAN" in.
 6. Als de router geen DHCP-server beschikbaar stelt:
  1. Klik op "Change connection settings".
  2. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
  3. Voer in het invoerveld "IP address" een ongebruikt IP-adres in uit het IP-netwerk van de router.
  4. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in van de router.
  5. Voer in de invoervelden "Default gateway" en "Primary DNS server" het IP-adres in van de router.
 7. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:Als IP-client is de FRITZ!Box niet meer bereikbaar onder http://fritz.box. In de sectie "Gebruikersinterface openen" wordt beschreven hoe je toegang krijgt tot deze FRITZ!Box (zie hieronder).

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de "WAN"-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde witte netwerkkabel) rechtstreeks of via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Als de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, kun je de gebruikersinterface niet meer openen via fritz.box, maar alleen nog via het IP-adres van de FRITZ!Box:

 1. Als de FRITZ!Box het IP-adres per DHCP krijgt toegewezen, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de router, bijvoorbeeld 192.168.10.20.
  • Als je het IP-adres zelf hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat je in de gebruikersinterface hebt ingevoerd in het invoerveld "IP address", bijvoorbeeld 192.168.10.2.
  • Opmerking:Als je het IP-adres van de FRITZ!Box bent vergeten, kun je de gebruikersinterface via het "nood"-IP-adres van de FRITZ!Box openen.

4 Telefonie configureren

Als je een smartphone met FRITZ!App Fon of andere IP-telefoons met de FRITZ!Box gebruikt en je hiermee wilt telefoneren via de internetverbinding van een andere router:

 1. Configureer de FRITZ!Box om te telefoneren via de andere router.

5 Draadloos netwerk configureren

Als je FRITZ!WLAN Repeater of FRITZ!Powerline met draadloze functionaliteit gebruikt, kun je Mesh gebruiken en de FRITZ!Box als Mesh Master configureren.

Als de andere router een draadloze router is, kun je de FRITZ!Box als extra draadloos basisstation gebruiken. Zo kunnen je draadloze netwerkapparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van je router niet bereikbaar is.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box, zodat je draadloze netwerkapparaten altijd automatisch verbinding maken met het draadloze netwerk met de sterkste ontvangst (draadloos roaming):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voer bij "Name of the wireless radio network (SSID)" de naam in van het draadloze netwerk van de router.
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 6. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust the radio channel settings" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de draadloze router wordt gebruikt.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 9. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 10. Schakel de draadloze versleuteling in die wordt gebruikt door de draadloze router.
 11. Voer in het invoerveld "Network key" de draadloze netwerksleutel in van de draadloze router.
 12. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.