FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Internetgebruik voor bepaalde netwerktoepassingen blokkeren

Met het kinderslot van de FRITZ!Box kun je niet alleen internettoegang beperken qua tijd, maar ook het internetgebruik volledig blokkeren voor bepaalde toepassingen (bijvoorbeeld onlinegames). Door middel van toegangsprofielen kun je bepalen welk verbod geldt voor welk apparaat.

Belangrijk:Om een geblokkeerde internettoegang te omzeilen, wijken sommige toepassingen (bijvoorbeeld TeamViewer, Messenger) uit naar poorten die ook worden gebruikt om op internet te surfen. De FRITZ!Box kan de internettoegang echter niet alleen blokkeren vanwege een dergelijke toepassing. Blokkeer in plaats daarvan de internettoegang voor het betreffende apparaat of configureer hierop een firewall.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Er kunnen alleen toepassingen worden geblokkeerd die uitsluitend gebruikmaken van de protocols TCP en UDP.
 • Het is niet mogelijk om toepassingen te blokkeren als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt. In dit geval moet je het internetgebruik reguleren in de andere router.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

 1. Bepaal welke poorten en IP-protocols de toepassing gebruikt. Informatie hierover krijg je van de fabrikant; raadpleeg bijvoorbeeld de handleiding.

  Opmerking:Een niet-bindend overzicht van de poorten die veel toepassingen gebruiken vind je op de website www.portforward.com.

2 Netwerktoepassing toevoegen

Om het internetgebruik van bepaalde toepassingen te blokkeren, leg je in de FRITZ!Box eerst regels vast voor de poorten en protocols die de toepassing gebruikt:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Lists".
 4. Klik in de sectie "Network Applications" op de knop "Add Network Application".

  Opmerking:In de FRITZ!Box zijn al enkele toepassingen geconfigureerd. Je kunt deze desgewenst wijzigen via de knop (Bewerken).

 5. Voer in het invoerveld "Network application" de naam in van de toepassing.
 6. Klik op de knop "New Protocol".
 7. Selecteer het protocol dat de toepassing gebruikt om gegevens op internet te versturen.
 8. Als je TCP of UDP hebt geselecteerd, voer je de bron- en doelpoort(en) (Source port en Destination port) in, waarover de verbinding tot stand wordt gebracht.
 9. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.
 10. Als de toepassing gebruikmaakt van verschillende protocols en/of poorten, herhaal je hiervoor de stappen 6. - 9.

  Voorbeeld:
  Om bijvoorbeeld het computerspel FIFA 2016 als netwerktoepassing te configureren in de FRITZ!Box, is het noodzakelijk om negen verschillende regels vast te leggen:

 11. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

3 Netwerktoepassing in toegangsprofielen blokkeren

Blokkeer de toepassingen in alle toegangsprofielen waarvan je het internetgebruik wilt reguleren:

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op de knop (Bewerken) naast het betreffende toegangsprofiel.
 4. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Block network application" de toepassingen die je wilt blokkeren.
 5. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

De toepassing is nu geblokkeerd. Start de FRITZ!Box opnieuw op, zodat de filter ook wordt toegepast op apparaten die tijdens de configuratie toegang hebben tot internet.

4 Aanvullende beveiligingsinstellingen toepassen

Toegangsprofiel "Standard" wijzigen

Om te voorkomen dat het internetfilter omzeild kan worden door nieuwe apparaten in het thuisnetwerk, moet je het internetgebruik blokkeren voor het toegangsprofiel "Standard":

Opmerking: Het profiel "Standard" betreft alle apparaten in het thuisnetwerk waaraan geen afzonderlijk toegangsprofiel is toegewezen en wordt automatisch toegewezen aan nieuwe apparaten in het thuisnetwerk.

 1. Klik op "Internet" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Internet" op "Filters".
 3. Klik op het tabblad "Access Profiles" en vervolgens bij het profiel "Standard" op de knop (Bewerken).
 4. Schakel in de sectie "Time Limit" de optie "never" in.
 5. Schakel de optie "Use of guest access blocked" in.
 6. Klik op "OK" om het toegangsprofiel op te slaan.

Wachtwoordbeveiliging voor de FRITZ!Box configureren

Om te voorkomen dat de instellingen van de FRITZ!Box kunnen worden gemanipuleerd, moet je de toegang tot de FRITZ!Box beveiligen met een gebruikersnaam en/of wachtwoord. Als je het FRITZ!Box-wachtwoord gebruikt dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat, moet je een nieuw wachtwoord toekennen:

 1. Klik op "System" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "System" op "FRITZ!Box Users".
 3. Klik op het tabblad "Login to the Home Network".
 4. Als iedere gebruiker een persoonlijk wachtwoord moet gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel je de optie "Login with FRITZ!Box user name and password" in.
  • Als alle gebruikers een gemeenschappelijk wachtwoord moeten gebruiken voor toegang tot de FRITZ!Box, schakel je de optie "Login with the FRITZ!Box password" in en voer je een wachtwoord in voor toegang tot de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 5. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.