FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

Geen netwerktoegang tot services en gedeelde resources via VPN-verbinding

Er is een VPN-verbinding tot stand gebracht, maar je hebt geen toegang tot gedeelde resources of services in het externe FRITZ!Box-netwerk.

1 Voorbereidingen

Controleer eerst of IP-communicatie via de VPN-verbinding mogelijk is met apparaten in het netwerk van de externe FRITZ!Box:

Windows

 1. Druk op de toetscombinatie "Windows key" + "R".
 2. Typ cmd in het veld "Open" en klik op "OK".
 3. Typ ping [IP-adres van een computer in het externe FRITZ!Box-netwerk] in het opdrachtpromptvenster en druk op Enter.

  Voorbeeld:
  Een computer in het externe FRITZ!Box-netwerk kan worden bereikt op het IP-adres 192.168.10.20. Als je deze computer wilt pingen, moet je ping 192.168.10.20 invoeren in het opdrachtpromptvenster.

  Belangrijk:De computer in het externe FRITZ!Box-netwerk moet actief zijn. Als een firewall actief is op de computer, moet deze worden geconfigureerd om ICMP-echoaanvragen toe te staan. Als je vragen hebt, neem je contact op met de fabrikant van de firewall.

 4. Controleer welke berichten worden weergegeven in het opdrachtpromptvenster.
  • Als het bericht "Answer from [IP address]: Bytes..." wordt weergegeven, is IP-communicatie met het externe FRITZ!Box-netwerk mogelijk.
  • Als alleen het bericht "Request Timed Out" wordt weergegeven, is IP-communicatie met het externe FRITZ!Box-netwerk niet mogelijk.

Apple OS X

 1. Open Finder.
 2. Klik op "Applications" en vervolgens op "Utilities".
 3. Open Netwerkhulpprogramma.
 4. Klik op de tab "Ping".
 5. Typ ping [IP-adres van een computer in het externe FRITZ!Box-netwerk] in het veld en klik op de knop "Ping".

  Voorbeeld:
  Een computer in het externe FRITZ!Box-netwerk kan worden bereikt op het IP-adres 192.168.10.20. Als je deze computer wilt pingen, moet je ping 192.168.10.20 invoeren in het veld.

  Belangrijk:De computer in het externe FRITZ!Box-netwerk moet actief zijn. Als een firewall actief is op de computer, moet deze worden geconfigureerd om ICMP-echoaanvragen toe te staan. Als je vragen hebt, neem je contact op met de fabrikant van de firewall.

 6. Controleer welke berichten worden weergegeven in het netwerkhulpprogramma.
  • Als het bericht "64 bytes from..." wordt weergegeven, is IP-communicatie met het externe FRITZ!Box-netwerk mogelijk.
  • Als alleen de berichten "ping: sendto: No route to host", "ping: sendto: Host is down" of "Request timeout..." worden weergegeven, is IP-communicatie met het externe FRITZ!Box-netwerk niet mogelijk.

2 IP-communicatie is mogelijk: Vereiste stappen

De volgende stap is alleen vereist als IP-communicatie via de VPN-verbinding mogelijk is, maar je nog steeds geen toegang hebt tot gedeelde bestanden en printers op computers in het externe FRITZ!Box-netwerk:

3 IP-communicatie is niet mogelijk: Vereiste stappen

Als geen IP-communicatie mogelijk is via de VPN-verbinding, volg je de instructies die overeenkomen met het type VPN-verbinding: