FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

BSSID van FRITZ!Box bepalen

De BSSID (Basic Service Set Identifier) wordt gebruikt om een draadloze router duidelijk te identificeren in het draadloze netwerk (WiFi). In sommige toepassingen waarmee je draadloze verbindingen tot stand kunt brengen, moet je de BSSID van de FRITZ!Box invoeren wanneer je een draadloze verbinding met de FRITZ!Box wilt configureren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloos MAC-adres van de FRITZ!Box opzoeken

De BSSID is het MAC-adres waaronder de FRITZ!Box is te bereiken voor draadloze netwerkapparaten:

  1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
  3. Lees het MAC-adres af in de sectie "Radio Network". Als het MAC-adres niet wordt weergegeven, schakel dan eerst de geavanceerde weergave in.