FRITZ!Box 4020 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4020 Service

BSSID van FRITZ!Box bepalen

Een BSSID (Basic Service Set Identifier) wordt gebruikt om een draadloos toegangspunt, zoals bijvoorbeeld een router of een repeater, duidelijk te identificeren in een draadloos netwerk (WiFi). In sommige programma's voor configuratie van draadloze verbindingen is het vereist om een BSSID in te voeren wanneer je een draadloze verbinding met je FRITZ!Box wilt configureren.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Draadloos MAC-adres van de FRITZ!Box opzoeken

De BSSID van de FRITZ!Box is het MAC-adres waaronder de FRITZ!Box is te bereiken voor draadloze netwerkapparaten:

  1. Klik in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box op "Wi-Fi" ("Wireless").
  2. Klik in het menu "Wi-Fi" ("Wireless") op "Wi-Fi Network" ("Radio Network").
  3. Lees het MAC-adres af in de sectie "Active frequency bands".