FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

Instellingen voor oproepen blokkeren configureren voor inkomende en uitgaande oproepen (bijvoorbeeld betaalnummers)

Je kunt regels voor oproepen blokkeren aanmaken in de FRITZ!Box. Hiermee kun je

 • uitgaande oproepen blokkeren voor bepaalde telefoonnummers of nummerbereiken (bijvoorbeeld betaalnummers). Telefoons die met de FRITZ!Box zijn verbonden, kunnen deze nummers dan niet meer bellen.
 • inkomende oproepen blokkeren voor bepaalde telefoonnummers of nummerbereiken. Daarnaast kun je ook bellers blokkeren die hun telefoonnummer niet doorgeven (anonieme bellers). De telefoons die met de FRITZ!Box zijn verbonden, reageren dan niet op inkomende oproepen van deze bellers en de oproepen worden niet opgeslagen in de oproeplijst van de telefoons. Ze worden echter wel weergegeven als afgewezen oproepen in de oproeplijst van de FRITZ!Box.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Uitgaande oproepen blokkeren en uitzonderingen definiëren

Telefoonnummer of bereik van telefoonnummers blokkeren

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "New Blocking Rule".
 4. Schakel de optie "outgoing calls" in.
 5. Voer een volledig nummer of een nummerbereik in, of selecteer een vooraf geconfigureerd bereik.
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Uitzonderingen configureren voor geblokkeerde bereiken

Als je uitgaande oproepen naar een bepaald nummerbereik hebt geblokkeerd, dan kun je een kiesregel configureren om uitzonderingen in te stellen voor afzonderlijke nummers of nummerbereiken. Je kunt deze nummers of bereiken dan toch bellen ondanks dat ze zijn geblokkeerd:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de tab "Dialing Rules".
 4. Klik op de knop "New Dialing Rule".
 5. Selecteer de optie "Telephone number" in de vervolgkeuzelijst "Number range".
 6. Voer het volledige nummer met netnummer of een nummerbereik in dat je wilt kunnen bellen.

  Voorbeeld:
  Je hebt internationale oproepen geblokkeerd, maar wilt wel kunnen bellen naar de VS. In dit geval voer je het landnummer voor de VS, "001", in als telefoonnummer wanneer je de kiesregel configureert.
  Je hebt het mobiele telefoonnetwerk geblokkeerd, maar wilt wel oproepen toestaan naar je eigen mobiele telefoonnummer. In dit geval voer je het hele telefoonnummer in wanneer je de kiesregel configureert.

 7. Selecteer bij "Connect via" het telefoonnummer dat je wilt gebruiken om het nummer te bellen.
 8. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

2 Inkomende oproepen blokkeren

Anonieme oproepen

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "New Blocking Rule".
 4. Schakel de optie "incoming calls" in.
 5. Selecteer "Without a number" in de vervolgkeuzelijst "Number range".
 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.

Oproepen blokkeren voor een bepaald telefoonnummer of nummerbereik

Je kunt maximaal 32 regels voor het blokkeren van oproepen instellen. Als je meer dan 32 nummers wilt blokkeren, kun je nummerbereiken blokkeren of sla je deze nummers op in een afzonderlijk telefoonboek en blokkeer je dit telefoonboek. Alle oproepen van contacten in dit telefoonboek worden dan geblokkeerd:

 1. Klik op "Telephony" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik op "Call Handling" in het menu "Telephony".
 3. Klik op de knop "New Blocking Rule".
 4. Schakel de optie "incoming calls" in.
 5. Als je een bepaald telefoonnummer of nummerbereik wilt blokkeren, geef je het nummer of bereik op in het veld "Telephone number".
  • of, als je een telefoonboek wilt blokkeren:
   1. Selecteer "Telephone book" in de vervolgkeuzelijst "Number range".
   2. Ga naar de vervolgkeuzelijst en selecteer het telefoonboek met de nummers en nummerbereiken die je wilt blokkeren. De bereiken moeten eindigen met een *.

    Voorbeeld:
    Als je het telefoonboek wilt gebruiken om het bereik "0900" te blokkeren, maak je een telefoonboekvermelding voor het telefoonnummer 0900*.

 6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan.