FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren in de gebruikersinterface. De overeenkomstige instellingen, bijvoorbeeld menupunten of knoppen, worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Draadloos netwerk inschakelen

Sommige draadloze instellingen worden alleen weergegeven als het draadloze netwerk is ingeschakeld:

  1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
  3. Schakel in de sectie "Active frequency bands" het draadloze netwerk voor de 2,4- en 5GHz-frequentieband in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 Telefoonfunctie inschakelen

In de fabrieksinstellingen is de telefoniefunctie in de gebruikersinterface verborgen. Schakel daarom de volgende instelling in als je de telefoonfunctie van de FRITZ!Box wilt gebruiken:

  1. Klik op "Wireless" (of "WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Wireless" (of "WLAN") op "Radio Network".
  3. Schakel de optie "Enable support for FRITZ!App Fon in the FRITZ!Box" in.
  4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

3 FRITZ!Box geconfigureerd als Mesh Repeater / IP-client

Als de FRITZ!Box onder "Internet > Account Information" is geconfigureerd als "IP-client", worden alle instellingen verborgen die in deze bedrijfsmodus niet bruikbaar zijn. Dat betreft bijvoorbeeld portforwarding, dynamic DNS, IP-instellingen en onlinemeter. Als de voorgeschakelde router deze functies biedt, kun je daarin de functies configureren.