FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

In de fabrieksinstellingen gebruikt de FRITZ!Box het IP-adres 192.168.178.1. Dit kun je wijzigen om

  • de FRITZ!Box te integreren in een bestaand netwerk dat gebruikmaakt van een ander IP-netwerk dan 192.168.178.0.
  • de computers, smartphones en andere apparaten in het thuisnetwerk via DHCP IP-adressen uit een bepaald IP-netwerk te laten toewijzen.

Voorwaarden / Beperkingen

  • De instellingen in deze handleiding zijn niet beschikbaar als de FRITZ!Box de internetverbinding van een andere router gebruikt ("internetrouter als IP client"). Ga in dit geval te werk zoals beschreven in deze handleiding.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

IP-adres van de FRITZ!Box wijzigen

  1. Klik op "Home Network" in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
  2. Klik in het menu "Home Network" op "Network".
  3. Klik op het tabblad "Network Settings".
  4. Klik op de knop "IPv4-Addresses".
  5. Voer het gewenste IP-adres en subnetmasker in.
  6. Klik op "OK" om de instellingen op te slaan en bevestig het uitvoeren ook bij de FRITZ!Box, als je hiernaar wordt gevraagd.