FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

FRITZ!Box configureren als gecascadeerde router

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als gecascadeerde router, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router, maar stelt een eigen netwerk beschikbaar, dat van de andere router gescheiden is. In dit geval

 • is de firewall van de FRITZ!Box ingeschakeld.
 • krijgen computers, smartphones en andere apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden hun IP-instellingen niet meer van de andere router, maar van de FRITZ!Box.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het is niet mogelijk om vanuit het netwerk van de andere router apparaten te benaderen die zijn aangesloten op de FRITZ!Box.
 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld portforwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de andere router niet of slechts beperkt bruikbaar.
 • De FRITZ!Box en de andere router moeten verschillende IP-netwerken gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 FRITZ!Box configureren

 1. Open de gebruikersinterface van de FRITZ!Box.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt aan de onderzijde van het apparaat en klik op "Log In".
 3. Klik op "Internet" en vervolgens op "Account Information".
 4. Selecteer "Cable modem or Internet router" in de vervolgkeuzelijst "Internet connection via".
 5. Voer in de invoervelden "Downstream" en "Upstream" de snelheden van de internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een Downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 6. Klik op "Change connection settings".
 7. Als de andere router een DHCP-server beschikbaar stelt, schakel je de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de andere router niet over een DHCP-server beschikt:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer in het invoerveld "IP address" een ongebruikt IP-adres in uit het IP-netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router gebruikt het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0). Daardoor bevindt de router zich in het IP-netwerk 192.168.10.0. Als het IP-adres 192.168.10.2 door geen enkel apparaat wordt gebruikt, kun je dit invoeren.

   3. Voer in het invoerveld "Subnet mask" het subnetmasker in van de router.
   4. Voer in de invoervelden "Default gateway" en "Primary DNS server" het IP-adres in van de router.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de "WAN"-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde witte netwerkkabel) rechtstreeks of via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Op apparaten die via een LAN-poort of het draadloze netwerk zijn verbonden met de FRITZ!Box, kun je de gebruikersinterface zoals gewoonlijk openen via http://fritz.box.

Op apparaten die niet met de FRITZ!Box maar met de andere router zijn verbonden, kun je de gebruikersinterface als volgt openen:

 1. Als de FRITZ!Box het IP-adres per DHCP krijgt toegewezen, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de router, bijvoorbeeld 192.168.10.20.
  • Als je het IP-adres zelf hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat je in de gebruikersinterface hebt ingevoerd in het invoerveld "IP address", bijvoorbeeld 192.168.10.2.
 2. Voer in de invoervelden de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die gemachtigd is om vanaf internet toegang te krijgen tot de FRITZ!Box, en klik op "Log in".

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten voor FRITZ!Box-gebruikers wijzigen in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".