FRITZ!Box 4040 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 4040 Service

FRITZ!Box instellen als IP-client

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, gebruikt de FRITZ!Box de bestaande internetverbinding van je andere router. In dit geval

 • wordt de firewall van de FRITZ!Box uitgeschakeld.
 • kunnen netwerkapparaten die zijn verbonden met de FRITZ!Box, nog wel hun IP-instellingen ophalen van de andere router.
 • hebben alle netwerkapparaten onbeperkte toegang tot alle andere netwerkapparaten, ongeacht of ze zijn verbonden met de FRITZ!Box of de andere router.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Je kunt MyFRITZ! niet gebruiken.
 • Het ouderlijke toezicht, de online-teller, de gasttoegang en alle andere functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld port forwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn niet beschikbaar.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Voorbereidingen

Datasnelheid van de internetverbinding bepalen

 • Controleer en noteer de datasnelheid die bij de internetverbinding van de router beschikbaar is voor de Downstream (gegevens ontvangen) en upstream (gegevens verzenden).

  Opmerking:Informatie over de snelheid van de internetverbinding vind je in de gebruikersinterface van de router of neem contact op met je internetprovider.

IP-instellingen van de router bepalen

 • Schakel de DHCP-server (Dynamic Host Configuration Protocol) van de router in, zodat de FRITZ!Box en de daarmee verbonden netwerkapparatuur automatisch alle vereiste IP-instellingen voor internettoegang en communicatie met andere apparaten ontvangen,
  • of, als de router niet over DHCP-server beschikt:
 • Noteer het IP-adres en subnetmasker van de router.

2 FRITZ!Box configureren

 1. Open de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Voer het FRITZ!Box-wachtwoord in dat is afgedrukt op de sticker onder op het apparaat en klik op "Log In".
 3. Alleen als de FRITZ!Box is geconfigureerd met de fabrieksinstellingen:
  1. Selecteer de gewenste taal voor de gebruikersinterface en klik op "Next".
  2. Selecteer je land in de vervolgkeuzelijst en klik op "Next". Als je land niet wordt vermeld in de lijst, selecteer je "Other country".
 4. Klik op "Internet" en vervolgens op "Account Information".
 5. Selecteer "Internet router as IP client" in de vervolgkeuzelijst "Internet connection via".
 6. Ga naar de velden "Downstream" en "Upstream" en voer de betreffende snelheden van je internetverbinding in.

  Voorbeeld:
  Voer 32000 in voor een downstream van 32 Mbit/s en 2000 voor een upstream van 2 Mbit/s.

 7. Klik op "Change connection settings".
 8. Configureer de IP-instellingen:
  • Als de router in het netwerk een DHCP-server levert:
   • Schakel de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de router in het netwerk geen DHCP-server levert:
   1. Schakel de optie "Configure the IP address manually" in.
   2. Voer de IP-instellingen in voor het IP-netwerk van de router:
    • "IP address": IP-adres van het netwerk van de router.

     Voorbeeld:
     De router heeft het IP-adres 192.168.100.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en bevindt zich dus in het netwerk 192.168.100.0. In dit geval kun je 192.168.100.2 invoeren als het IP-adres.

     Belangrijk:Je kunt geen IP-adres selecteren dat al door een ander apparaat in het netwerk van de router wordt gebruikt.

    • "Subnet mask": Subnetmasker van de router
    • "Default gateway": IP-adres van de router
    • "Primary DNS server": IP-adres van de router
 9. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

De FRITZ!Box is nu geconfigureerd als IP-client.

Belangrijk:In deze bedrijfsmodus kun je de gebruikersinterface niet meer openen met http://fritz.box. In plaats daarvan ga je te werk zoals beschreven in de sectie "FRITZ!Box-gebruikersinterface openen" (zie hieronder).

3 FRITZ!Box verbinden met het netwerk

 • Gebruik een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde witte netwerkkabel) om de poort "WAN" op de FRITZ!Box rechtstreeks te verbinden met de router, of gebruik een hub of switch om deze te verbinden met de router.

De FRITZ!Box gebruikt nu de internetverbinding van de andere router.

4 FRITZ!Box-gebruikersinterface openen

Wanneer de FRITZ!Box wordt gebruikt als IP-client, kun je de gebruikersinterface niet meer openen via http://fritz.box, maar alleen nog via het IP-adres van de FRITZ!Box:

 • Voer in een webbrowser het IP-adres in, dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de DHCP-Server van de router (bijvoorbeeld 192.168.100.20),
  • of, als je de optie "Configure the IP address manually" in de FRITZ!Box hebt ingeschakeld:
 • Voer in de webbrowser het IP-adres in dat je in de FRITZ!Box-gebruikersinterface hebt ingevoerd in het veld "IP address" (bijvoorbeeld 192.168.100.2).
  • of, als je het IP-adres van de FRITZ!Box niet kunt bepalen of bent vergeten:
 • Gebruik het nood-IP-adres van de FRITZ!Box om de gebruikersinterface te openen.

5 FRITZ!Box configureren voor telefoneren via een andere router

De volgende stap is alleen noodzakelijk als je een smartphone met FRITZ!App Fon of andere IP-telefoons met de FRITZ!Box gebruikt en je hiermee wilt bellen via de internetverbinding van een andere router:

6 FRITZ!Box configureren voor draadloos roaming

Als de andere router geen draadloos netwerk biedt, kun je de FRITZ!Box gebruiken als draadloos basisstation en je draadloze apparaten verbinden met het draadloze netwerk van de FRITZ!Box.

Als de andere router mogelijkheden biedt voor een draadloos netwerk, kun je de FRITZ!Box als extra draadloos basisstation gebruiken. Zo kunnen je draadloze apparaten de FRITZ!Box gebruiken om toegang te krijgen tot internet en andere apparaten in het thuisnetwerk, zelfs als het draadloze netwerk van je router niet kan worden bereikt.

Configureer de volgende instellingen in de FRITZ!Box als je wilt dat draadloze apparaten altijd automatisch verbinding maken met het sterkste signaal (draadloos roaming):

 1. Klik op "Wireless" ("WLAN") in de FRITZ!Box-gebruikersinterface.
 2. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Network".
 3. Voor de gebruikte frequentieband voer je de naam van het draadloze netwerk van de router in als "Name of the wireless radio network (SSID)".
 4. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 5. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Radio Channel".
 6. Schakel in de sectie "Radio Channel Settings" de optie "Adjust the radio channel settings" in.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Radio channel" het kanaal dat door de draadloze router wordt gebruikt voor de draadloze frequentieband.
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.
 9. Klik in het menu "Wireless" ("WLAN") op "Security".
 10. Schakel de draadloze versleuteling in die door de draadloze router wordt gebruikt.
 11. Voer in het veld "Network key" de netwerksleutel van de draadloze router in.
 12. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.