FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

De FRITZ!Box voor gebruik met een andere router configureren

De FRITZ!Box kan de bestaande internetverbinding van een andere router delen. De FRITZ!Box biedt dan een eigen netwerk dat is gescheiden van de router. Hierdoor krijgen apparaten die met de FRITZ!Box zijn verbonden hun IP-instellingen niet meer van de andere router, maar van de FRITZ!Box. De firewall van de FRITZ!Box blijft actief.

Voorwaarden / Beperkingen

 • Het is niet mogelijk om vanuit het netwerk van de andere router apparaten te benaderen die zijn aangesloten op de FRITZ!Box.
 • Functies waarvoor een publiek IP-adres is vereist (bijvoorbeeld portforwarding en inkomende VPN-verbindingen), zijn afhankelijk van de andere router niet of slechts beperkt bruikbaar.
 • De FRITZ!Box en de andere router moeten verschillende IP-netwerken gebruiken.

Opmerking:De configuratieprocedure en informatie over functies in deze handleiding hebben betrekking op het meest recente FRITZ!OS van de FRITZ!Box.

1 Bedrijfsmodus configureren

 1. Klik in de FRITZ!Box-gebruikersinterface op "Internet".
 2. Klik in het menu "Internet" op "Account Information".
 3. Selecteer in de vervolgkeuzelijst "Internet service provider" de optie "Other Internet service provider".
 4. Schakel de optie "Internet connection via 'LAN1'" in.
 5. Schakel in de sectie "Account Information" de optie "No" in.
 6. Klik op "Change connection settings".
 7. Als de andere router een DHCP-server beschikbaar stelt, schakel je de optie "Obtain the IP address automatically (DHCP)" in.
  • Als de andere router geen DHCP-server ter beschikking stelt, schakel je de optie "Configure the IP address manually" in en voer je de IP-instellingen in die passen bij het IP-netwerk van de router:
   • "IP address": IP-adres van het netwerk van de router.

    Voorbeeld:
    De router heeft het IP-adres 192.168.10.1 (subnetmasker 255.255.255.0) en bevindt zich dus in het netwerk 192.168.10.0. In dit geval kun je 192.168.10.2 invoeren als het IP-adres.

    Belangrijk:Het gekozen IP-adres mag niet worden gebruikt door een ander apparaat in het netwerk van de router.

   • "Subnet mask": Subnetmasker van de router
   • "Default gateway": IP-adres van de router
   • "Primary DNS server": IP-adres van de router
 8. Klik op "Apply" om de instellingen op te slaan.

2 FRITZ!Box met het netwerk verbinden

 1. Verbind de "LAN 1"-poort van de FRITZ!Box met een netwerkkabel (bijvoorbeeld de meegeleverde gele netwerkkabel) of rechtstreeks of via een hub/switch met een LAN-poort van de router.

3 Gebruikersinterface openen

Op apparaten die via de poorten "LAN 2" tot "LAN 4" of het Wi-Fi-netwerk zijn verbonden met de FRITZ!Box kun je de gebruikersinterface zoals gewoonlijk openen via http://fritz.box.

Met apparaten die niet met de FRITZ!Box maar met de andere router zijn verbonden, kun je de gebruikersinterface als volgt openen:

 1. Als de FRITZ!Box het IP-adres per DHCP krijgt toegewezen, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat aan de FRITZ!Box is toegewezen door de router, bijvoorbeeld 192.168.10.20.
  • Als je het IP-adres zelf hebt ingevoerd in de FRITZ!Box, voer je in de webbrowser het IP-adres in dat je in de gebruikersinterface hebt ingevoerd in het invoerveld "IP address", bijvoorbeeld 192.168.10.2.
 2. Voer in de invoervelden de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een FRITZ!Box-gebruiker die gemachtigd is om vanaf internet toegang te krijgen tot de FRITZ!Box, en klik op "Log in".

  Opmerking:Je kunt de toegangsrechten voor FRITZ!Box-gebruikers wijzigen in de gebruikersinterface onder "System > FRITZ!Box Users".

4 Telefonie configureren

Als je telefoons wilt aansluiten op de FRITZ!Box en hiermee vervolgens wilt telefoneren via de internetverbinding van de andere router:

 1. Configureer de FRITZ!Box om te telefoneren via de andere router.