FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Bepaalde instellingen ontbreken in de gebruikersinterface van de FRITZ!Box

Je wilt een bepaalde functie gebruiken of configureren (bijvoorbeeld DynDNS) in de gebruikersinterface. De overeenkomstige instellingen (zoals menupunten, knoppen) worden echter niet weergegeven hoewel deze instellingen wel aanwezig zijn in de gebruikersinterface van een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Geavanceerde weergave inschakelen

2 Functie bij bepaalde edities van de FRITZ!Box niet bruikbaar

Er zijn diverse edities van de FRITZ!Box beschikbaar. Sommige zijn beschikbaar in bepaalde landen (bijvoorbeeld speciale edities voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk of internationale edities), en sommige edities zijn bedoeld voor een specifieke internetprovider. De omvang van de functies kan afwijken bij de verschillende edities, zodat de overeenkomstige instellingen (bijvoorbeeld menupunten, knoppen) niet beschikbaar zijn, hoewel deze wel beschikbaar zijn in een andere FRITZ!Box van hetzelfde type.