FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Telefoon gaat niet over tijdens de configuratie in de gebruikersinterface

Tijdens het configureren van een telefoon in de gebruikersinterface onder "Telephony > Telephony Devices > Configure New Device" controleert de FRITZ!Box of de telefoon correct is aangesloten. Nadat je de poort hebt geselecteerd waarmee de telefoon is verbonden, wordt de vraag "Is the telephone ringing?" weergegeven. De telefoon gaat echter niet over en je kunt de configuratie niet voortzetten.

Voer de hier beschreven stappen na elkaar uit. Controleer na elke stap of het probleem is opgelost.

1 Rinkeltest werkt niet bij ISDN-telefoons

Door een fout in de huidige versie van FRITZ!OS werkt bij ISDN-telefoons de rinkeltest niet in de wizard. Bevestig de vraag "Is the telephone ringing?" daarom evengoed met "Yes", zelfs als de aangesloten telefoon niet overgaat. Als de configuratie voltooid is, kun je de telefoon evengoed gebruiken zonder beperkingen.

We werken aan een oplossing en zullen dit probleem zo spoedig mogelijk verhelpen met een FRITZ!OS-update voor de FRITZ!Box. We kunnen nog geen datum voor de update noemen.

Opmerking:Je kunt je op de hoogte laten stellen over nieuwe updates via Push Service Mail. Bovendien kun je de FRITZ!Box zo configureren dat nieuwe updates automatisch worden geïnstalleerd. Deze opties kun je inschakelen in de gebruikersinterface onder "System > Push Service" of "System > Update > Auto Update (of "Automatic Update")".

2 Telefoon rechtstreeks op de FRITZ!Box aansluiten

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale die is verbonden met de FRITZ!Box:

  1. Koppel de telefoon los van de telefooncentrale en sluit de telefoon rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.

Als de telefoon nu overgaat, is de telefooncentrale verkeerd geconfigureerd. Informatie over het configureren van de telefooncentrale verkrijg je bij de fabrikant.

3 Andere telefoon testen

  1. Koppel de telefoon los van de FRITZ!Box en sluit een andere telefoon aan op dezelfde poort.

    Belangrijk:De ISDN-telefoons die je met de FRITZ!Box verbindt moeten geschikt zijn voor gebruik met point-to-multipoint ISDN-aansluitingen. Daarnaast mogen de kabels van ISDN-telefoons niet langer zijn dan 10 m. Point-to-multipoint ISDN-aansluitingen zijn gebruikelijk in de particuliere sector en in kleine kantoren, terwijl point-to-point ISDN-aansluitingen doorgaans worden gebruikt in professionele omgevingen.

    • Als de tweede telefoon overgaat, dan is de eerste telefoon of de kabel ervan defect.