FRITZ!Box 5490 Service - Knowledge Base

FRITZ!Box 5490 Service

Telefoon gaat niet over tijdens de configuratie in de gebruikersinterface

Tijdens het configureren van een telefoon in de gebruikersinterface onder "Telephony > Telephony Devices > Configure New Device" controleert de FRITZ!Box of de telefoon correct is aangesloten. Nadat je de poort hebt geselecteerd waarmee de telefoon is verbonden, wordt de vraag "Is the telephone ringing?" weergegeven. De telefoon gaat echter niet over en je kunt de configuratie niet voortzetten.

Voer de hier beschreven maatregelen na elkaar uit. Controleer na elke maatregel of het probleem is opgelost.

1 Telefoon rechtstreeks op de FRITZ!Box aansluiten

De volgende maatregelen zijn alleen noodzakelijk als de telefoon is aangesloten op een telefooncentrale die is verbonden met de FRITZ!Box:

 • Ontkoppel de telefoon van de telefooncentrale en sluit deze rechtstreeks aan op de FRITZ!Box.

Als de telefoon nu overgaat, is de telefooncentrale verkeerd geconfigureerd. Informatie over het configureren van de telefooncentrale verkrijg je bij de fabrikant.

2 ISDN-telefoon aansluiten en configureren

Telefoonnummers in de ISDN-telefoon invoeren

 1. Wis in de telefoon alle telefoonnummers.
 2. Voer vervolgens alle gewenste telefoonnummers opnieuw in de telefoon in, precies zoals weergegeven in de FRITZ!Box-gebruikersinterface in de instellingen voor de telefoon op het tabblad "FON S0".

  Opmerking:Informatie over de configuratie van de telefoonnummers (MSN's) vind je in de handleiding of verkrijg je rechtstreeks van de fabrikant van de telefoon.

Eén ISDN-telefoon aansluiten

 1. Ontkoppel alle eindapparaten (bijvoorbeeld telefoon, telefooncentrale, faxapparaat) en kabels van de poort "FON S0".
 2. Sluit een telefoon aan op de poort "FON S0". Sluit de telefoon niet aan op de FRITZ!Box via een telefooncentrale of een ISDN-verdeler.
 3. Als uitgaande gesprekken niet mogelijk zijn, ga je verder met de volgende maatregel. Sluit de andere ISDN-apparaten nog niet opnieuw aan.
  • Als uitgaande gesprekken mogelijk zijn, is een ander apparaat of de kabel daarvan defect of een apparaat is onjuist geconfigureerd, bijvoorbeeld onjuiste telefoonnummers, kiesregels.
   1. Sluit de andere ISDN-apparaten weer aan om erachter te komen welk apparaat het probleem veroorzaakt. Sluit maximaal één ISDN-apparaat zonder eigen stroomtoevoer aan.
   2. Als de fout zich opnieuw voordoet nadat je een andere ISDN-telefoon hebt aangesloten, is de telefoon of de kabel daarvan defect.
    • Als het probleem opnieuw optreedt nadat je een telefooncentrale hebt aangesloten, dan is de telefooncentrale defect of verkeerd geconfigureerd, bijvoorbeeld onjuiste telefoonnummers, onjuiste kiesregels of carier select-methode.

3 Andere telefoon testen

 • Ontkoppel de telefoon van de FRITZ!Box en sluit een andere telefoon aan op dezelfde poort.

  Belangrijk:De ISDN-telefoons die je met de FRITZ!Box verbindt moeten geschikt zijn voor gebruik met point-to-multipoint ISDN-aansluitingen. Daarnaast mogen de kabels van ISDN-telefoons niet langer zijn dan 10 m. Point-to-multipoint ISDN-aansluitingen zijn gebruikelijk in de particuliere sector en in kleine kantoren, terwijl point-to-point ISDN-aansluitingen doorgaans worden gebruikt in professionele omgevingen.

  • Als de tweede telefoon overgaat, dan is de eerste telefoon of de kabel ervan defect.